Nature Shape – Modul, ktorý zvládne aj úplný nováčik

3DEXPERIENCE 11. 05. 2020

Natural shape a Natural assembly. Dva moduly, ktoré si mnohí z vás určite všimli, ale kto z vás sa s nimi skúšal hrať a kto sa skutočne zamyslel nad ich využitím? Pritom sa jedná o jednoduché, intuitívne a užitočnými funkciami nabité moduly.

Zamerajme sa teraz iba na Natural Shape. Tento modul získate s každou konštrukčnou licenciou. V jednoduchosti sa dá povedať, že obsahuje rovnaké možnosti ako Part Design s tým rozdielom, že vo vašom modeli nebude zachovaná história. Toto je vec, ktorá ma prekvapila a modul som odpísal s tým, že toto mi k ničomu nebude. Časom som ale zistil, že robím obrovskú chybu. Samozrejme modul nevyužijete prednostne na konštrukčnú prácu, kedy je vyžadovaná história dát alebo parametrické modelovanie. To však neznamená, že ho nemôžete použiť ako pomocníka.

Ak ste dodávateľom, ktorý dostáva od svojich zákazníkov dáta v neutrálnom formáte, napríklad STEP, či už preto, že vlastní iný softvér, alebo preto, že chce chrániť svoje know-how*, dostávate sa do situácie, kedy potrebujete dáta upraviť/opraviť. Ak navrhujete vstrekovacie formy, pred každým návrhom dutiny je potrebné odstrániť malé rádiusy a upraviť úkosy. Ak pracujete v technológii, zaslepenie otvorov a odstránenie skosenia, by vám prácu značne uľahčilo. Presne pre tieto dôvody by ste sa mali zamyslieť nad pridaním aplikácie Natural shape zo severného kvadrantu vášho kompasu do obľúbených.

Samozrejme tento modul slúži pre všetky možné odvetvia, ktoré v ňom nájdu uplatnenie. Do veľkej miery tu prevažuje dizajn, kedy potrebujete jednoducho a rýchlo navrhnúť diel alebo zostavu. Výhodou oproti Part Design je intuitívnosť ako som už predostrel v úvode. Aj používateľ, ktorý sa s CATIA ešte len zoznamuje, môže bez väčšieho preškolenia začať používať tento modul. Začnete skicou pomocou funkcie Draw a pri kreslení a aj po každom dokončení príkazu vám vyskočí kontextová ponuka s tým, čo by ste mohli robiť ďalej. Samozrejme tu nenájdete všetko, čo vám tento modul dovoľuje, ale prevažne tie najpoužívanejšie príkazy práve pre ten krok, v ktorom sa nachádzate.

Ja som si teda nakreslil svoj prvý trojuholník, vytiahol z neho 3D model a kliknutím na plochu urobil offset a vyrezal dieru. Do tváre sa mi vlial úsmev, ako jednoduché to je a nabilo ma to zvedavosťou, čo by som mohol podniknúť ďalej. Podľa toho, akým spôsobom som tvoril skice, také možnosti sa mi začali objavovať a musím povedať, že som nič, okrem ponúkané kontextovej ponuky, nepotreboval. Záleží len na užívateľovi, či chce pracovať s plným modelom, alebo plochami, alebo kombináciou týchto dvoch možností. 

Teraz žijeme v dobe, keď každý druhý človek uvažuje nad zaobstaraním 3D tlačiarne a každý tretí už nejakú 3D tlačiareň doma má. S Natural shape môžete ľahko pretvoriť svoje myšlienky v 3D model a potom mu vdýchnuť fyzickú podobu na 3D tlačiarni. Práve v spojení návrh-3D tlač sa objavujú užívatelia s nižšími zručnosťami s 3D modelárom, s požiadavkou nižšieho štandardu na modelovacií softvér alebo s požiadavkou byť rýchly a efektívny. Čo som predtým tvoril niekoľko desiatok minút teraz tvorím niekoľko minút. Modely sú stále kvalitné, viac prirodzené a bez zbytočnej histórie, ktorú po vytlačení už prakticky nepotrebujem.

Pokiaľ sa vrátim k predchádzajúcej myšlienke, použitie Nature shape pre viac odbornú prácu, napadá ma práve práce výpočtárov. Preto som si vytiahol experimentálny model respirátora a upravil ho pre rýchlejšie výpočty zaťaženia a životnosti. Aby výpočet prebehol rýchlejšie, bolo potrebné odstrániť a premodelovať niektoré rádiusy. Po vybraní rovnakého rádiusu a rádiusu po obvode som si z ponuky vybral "Add fillets with same radius, go thru forks" a "Add fillets with same radius".

Týmto spôsobom som v sekunde vybral všetko, čo bolo treba odstrániť. Rovnako tak rádiusy, ktoré som chcel zväčšiť, som reťazovo vybral a potiahnutím za guľôčku na okraji krivky rádiusu som si ho prispôsobil. Pre mriežku som zase potreboval nájsť ideálnu cestu pre odstránenie otvorov, pretože boli príliš malé a výpočet by trval hodiny. Milo ma prekvapilo, keď pod rovnakým výberom ako u rádiusov bolo teraz "Add cylinder with same radius".

Aby som sa pochválil svojím objavením, pre mňa úplne nového sveta, zavolal som kolegovi cez konverzácie v 3DEXPERIENCE ** a model a poznatky som založil do našej spoločnej komunity. Síce mi hovor nebral, ale neskôr mi nechal v komunite príspevok s príznakom Idea. Prečo práve Idea? 

Odpoveď je zrejmá. Rovnako ako 3D tlačiarne zažívajú svoj boom, tak i virtuálna realita. Tento "virtuálny" kolega mi do svojho modelu načrtol spleť kriviek, ktoré pripomínali vázu, a práve týmto príspevkom mi chcel dať najavo, že by sme sa na tento modul mali pozrieť aj z iného súdka a skúsiť ho prepojiť s VR 
Hovoril som si, že toľko eufórie za jeden deň už snáď ani neznesiem, keď som načítal jeho skice z virtuálnej reality, previedol ich na krivky a ďalej z nich vynášal plochy, modely a ďalšie tvary pre orezávanie. Spoločne sme tak prepojili používateľa, ktorý vyobrazil svoje predstavy "ceruzkou" do priestoru a používateľa, ktorý dokáže tieto predstavy zhmotniť pre ostatných. To všetko v jednej platforme, nad rovnakými dátami a v rovnakom čase. Náš počin sme zaznamenali do spoločnej komunity, aby z toho mohli neskôr ťažiť aj ďalší užívatelia.

Aké sú vaše skúsenosti s modulom Natural shape? Používate ho pre bežnú prácu, alebo pre zhmotnenie svojich bleskových nápadov? Napíšte nám do komunity 3DEXPERIENCE Platforma https://dashboard.technodat.sk/. Nemáte prístup k našim komunitám na Cloudu? Opýtajte sa našich obchodných zástupcov, ako prístup získať a aký prínos to bude mať práve pre Vás.

*V CATIA V5 a CATIA 3DEXPERIENCE možno využiť modul Product Data filtering / Engineering IP control.

**3DEXPERIENCE komunity (3DSwym) ponúka nástroj konverzácie pre hovory a videohovory.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete