Novinky v zmenovom riadení na platforme 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 22. 09. 2017

Vzhľadom k rýchlo sa meniacim požiadavkam na výrobok je stále väčšia potreba riadeného zapojenia vývoja do procesov zmenového riadenia. Odpoveďou firmy Dassault Systèmes na tento trend je novinka s názvom „Change Management (CHG)“, ktorá je dostupná pre štandardný i pre Cloud riešenie od verzie 2017x.

Táto nová rola, podporená i pripravenou metodikou, prináša možnosť konštruktérom zapojiť sa do zmenového riadenia priamo zo svojho pracovného prostredia CATIA V6. Proces „zmena“ môže byť iniciovaná priamo konštruktérom v prostredí, kde navrhuje riešenie (3D, 2D, položky), alebo vedúcim pracovníkom preberajúcim požiadavky od zákazníka.

Ďalším dôležitým prínosom je možnosť spätného vysledovania zmien, prevedených v rámci realizácie požiadaviek. Nové sú dáta pripojené k zmene daným procesom, uvoľnené do výroby, riadenia a sledovania v priebehu celého vývoja. Konštruktér má možnosť zadať, pod ktorou zmenou bude pracovať a systém mu tak umožní priložené 3D dáta nielen meniť, ale súčasne informovať o novej revízii, variante dielov, atp… vše zaznamená do histórie procesu.

Užívatelia majú tiež možnosť si v rámci svojej nástenky „dashboardu“ umiestniť prehľad o všetkých aktívnych procesoch, do ktorých sú zapojení, a systém ich pravidelne informuje o novo pridelených úlohách. Tým je zaistené, že sa žiadna z požiadaviek neprehliadne a je do výsledného výrobku včas zapracovaná.

Zhrnutie role Change Management

  • Možnosť vytvárania a definície obsahu zmenových procesov priamo v prostredí CAD aplikácie.
  • Práce v kontexte zmeny = obmedzenie modifikácií len pre užívateľov prihlásených k zmene.
  • Sledovanie zmien prevedených na CAD dátach pripojených k zmenovému procesu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete