Očakávaný vývoj leteckého a obranného priemyslu v ČR a vo svete

26. 10. 2023

TECHNODAT sa ako partner zúčastnil v Brne konferencie, ktorá predstavila množstvo zaujímavých rečníkov a firiem a ponúkla zaujímavý pohľad do toho, ako sa tento odbor vyvíja a aké nové výzvy a inovácie prináša. Tohto ročníka sa zúčastnilo viac ako 30 partnerských firiem s prezentáciou technológií, výrobných kapacít a služieb v obore.

Blok príspevkov „Rozvoj obranného a leteckého priemyslu“ zahájil Josef Kašpar, prezident Asociácie leteckého a kozmického priemyslu a upozornil na nedostatok strategickej spolupráce medzi oborom a štátom. Zmienil analýzu asociácie ohľadom schopností českého leteckého priemyslu, ktorá ukázala, že český letecký priemysel má rezervy, obzvlášť vo vzdelávaní. Nie je dostatok mladej a kvalifikovanej pracovnej sily, čo brzdí inovácie, výskum a vývoj. Tiež sa pomaly aplikujú moderné technológie, ako je robotizácia, automatizácia, IT, software a 3D tlač. Spolupráca s vysokými školami je obmedzená.
Problémom je aj fragmentácia priemyslu, kedy v Česku existuje mnoho malých firiem s 10-15 zamestnancami, čo je málo v porovnaní s globálnou konkurenciou. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti dôjde k množstvu akvizícií.
Ďalší blok príspevkov priniesol názory a skúsenosti dodávateľov a partnerov a záverečný blok venovaný inováciám a novým technológiám priniesol inšpiráciu a pohľad do budúcnosti. Zahŕňal témy ako 3D tlač v leteckom priemysle, špecifické nástroje pre výrobu lietadiel, energetické a prevádzkové úspory a vývoj dronov. 


Ako TECHNODAT sme aktívne prispeli na tému komplexnej digitálnej transformácie, ktorá je teraz jedným z kľúčových tém celosvetového vývoja. Jaroslav Eliáš a Zdeněk Potměšil predstavili platformu 3DEXPERIENCE a Engineering Base a príklady z nasadenia u zákazníkov Aircraft Industries a BRM AERO.

Konferencia ukázala, že obranný a letecký priemysel čelí rade výziev, ale zároveň ponúka množstvo príležitostí pre inovácie a rast. Sledovanie globálnych trendov a adaptácie na rýchle zmeny v priemysle sú kľúčovými faktormi pre úspech v modernom priemysle. Digitalizácia, automatizácie a konektivita sú potrebné pre udržanie konkurencieschopnosti. 


Sme pripravení stať sa vašim partnerom na ceste digitálnej transformácie vášho podniku. Naše riešenia sú komplexné pre zvládnutie súčasných a budúcich výziev, urýchlenie vývoja, posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Radi by sme vám pomohli konzultáciou, analýzou a implementáciou digitálnej transformácie vo vašom podniku. Je na čase prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim podmienkam v priemysle a využiť všetok potenciál, ktorý digitálna transformácia ponúka.

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete