Odštartujte 4. priemyselnú revolúciu vo Vašej spoločnosti

3DEXPERIENCE 17. 10. 2017

Spustili sme nový web Priemysel 4.0, prostredníctvom ktorého Vás chceme informovať o tom, ako správne reagovať na súčasné trendy vo výrobe.

Priemysel 4.0 je označený pre budúce inovácie a premeny výrobných procesov. Internet a digitalizácia umožňujú kompletné prepojenie a automatizáciu všetkých výrobných procesov a tiež služieb s nimi spojených.

V súvislosti s priemyslom 4.0 hovoríme o tzv. „chytrých továrňach“. Len precízne nastavené predvýrobné procesy a ich digitalizácie umožňujú firmám chod dokonalej automatizovanej továrne, pripravenej zvládať rozličné digitálne vstupy.

Prvým takýmto vstupom je už samotná požiadavka zákazníka na výrobok. Tieto požiadavky je nutné riadiť počas celého procesu vývoja i výroby. Efektívne riadenie procesov spolu so zmenovým riadením zaručí požadovanú kvalitu výrobku a uspokojenie zákazníckych potrieb. Len spokojný zákazník dokáže zaplatiť za pridanú hodnotu, ktorou priemyselný podnik na trhu konkuruje.

Proces inovácie výrobkov sa neustále mení a dokáže na ne pružne reagovať len máloktorá spoločnosť. Buďte medzi nimi. 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete