Optimalizácia procesov spracovania káblových zväzkov

elektro Engineering Base 20. 07. 2017

Implementácia rozhrania platformy Engineering Base a strihacích strojov KOMAX

Špecialisti spoločnosti TECHNODAT pripravili na základe požiadaviek svojho zákazníka spoločnosti EGSTON SYSTEM ELECTRONIC,  spol. s r.o. ďalšie rozhranie pre efektívnejšiu výrobu káblových zväzkov. Cieľom tejto implementácie bola optimalizácia triedenia jednotlivých vodičov pre strihacie stroje KOMAX v závislosti od spôsobu ich následného spracovania.

Základné definície vodičov a nástrihových tabuliek prebieha v Engineering Base (EB) a na základe týchto dát sa vytvárajú strižné plány pre strihací stroj KOMAX.

Doposiaľ bol proces strihania vodičov a ich následné spracovanie riadený podľa zväzkov. Po vlastnom odstrihnutí vodičov prebehlo zodpovednými pracovníkmi ich ručné roztriedenie a premiestnenie na pracovisku, kde sa prevádza ďalšie spracovanie, napr. osadenie konektorom. Nedeliteľnou súčasťou tohto pracovného procesu je ručná práca, ktorá je časovo náročná. Z tohto dôvodu sa zákazník rozhodol k optimalizácii procesu.

Teraz je pomocou nového rozhrania celý proces strihania riadenia podľa druhu následného spracovania vodičov. Postupne sú v dávkach strihania vodičov, ktoré majú rovnaký spôsob spracovania. Týmto odpadá operácia ručného roztriedenia vodičov a dochádza tak k nezanedbateľným časovým úsporám.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete