Piping a Tubing na platforme 3D Experience

3DEXPERIENCE 13. 07. 2017

Počas tvorby a optimalizácií rozvodov plynov, kvapalín a sypkých zmesí konštruktér potrebuje nástroj, pomocou ktorého je schopný zastrešiť viac druhov činností potrebných k úspešnej realizácii projektu. Tento nástroj musí byť schopný tvoriť logické schémy, samotnú realizáciu vedenia v 3D a jeho úpravy až po generovanie kusovníkov. Platforma 3DExperience obsahuje moduly Piping a Tubing, ktoré sú schopné riešiť potreby pri tvorbe vedení a rozvodov. Piping slúži na tvorbu pevných vedení a rozvodov. Naopak Tubing je zameraný na tvorbu pohyblivých hadíc a trubiek.

Logické schémy predstavujú nákres zapojenia rozvodu projektu, kde použitím 2D symbolov z katalógu  je vytvorená  logická závislosť  komponentov schémy. Dopĺňa sa tabuľkami s paramentrami komponentov a umožňuje aj rozčlenenie do jednotlivých zostáv a celkov vedenia. Logická schéma je prepojená na 3D a prenáša logické závislosti do 3D.

Pri definícií zložitých vedení a zariadení v 3D je možné automatické alebo manuálne tvorenie trás medzi komponentmi. Vytvorené trasy je možné modifikovať a dopĺňať o katalógové komponenty. Aplikácie Piping a Tubing umožňuje tvorbu paralelných vedení a aj tepelnej izolácie.

Vytvorené vedenie následne dopĺňame o spojovacie časti (priechodky, príruby, redukcie, … ). Tieto komponenty sú súčasťou katalógu, alebo je možné si ich priamo namodelovať.

Modifikácia vedenia je jednoduchá a intuitívna. Nástroje umožňujú zabránenie kolíziam v kontexte vedenia, ale aj voči okoliu, zmeny parametrov vedenia alebo jeho celé posunutie.

Súčasťou modulov sú aj analýzy, ktoré umožňujú analýzu konštrukčných kolízií, konektivity a napojenia, hmotnosti vedenia a jej rozloženie v rámci vedenia. 

Výstupom pre potreby TPV a výroby sú okrem 2D a 3D dokumentácie aj kusovníky.  Tvoria sa pre celé vedenie alebo len pre vybrané skupiny na základe vybraných parametrov. Export sa realizuje do štandardných formátov, ktoré sú následne výstupom pre objednanie materiálu a spojovacieho materiálu.

 

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete