PLM podporuje myšlienku Priemyslu 4.0

3DEXPERIENCE 10. 11. 2016

Označenie Priemysel 4.0 spájame s očakávanou 4. priemyselnou revolúciou, kedy hovoríme o tzv. „chytrých továrňach"

Internet a digitalizácia umožní kompletné prepojenie celého výrobného procesu vrátane vývoja či následného servisu. To všetko vďaka kyberneticko-fyzikálnym systémom a ich vzájomnému prepojenia. Vďaka IoT (Internet of Things) budú spolu všetky senzory, kamery, vysielače či čítačky kódov komunikovať a do istej miery budú výrobu riadiť samy. Cieľom je udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Z prieskumov vyplýva, že digitálne prepojenie procesov tvorby pridanej hodnoty je rozhodujúce alebo veľmi dôležité pre viac než polovicu tuzemských podnikov a je potrebné sa inováciami procesov intenzívne zaoberať. A práve PLM pomáha priemyselným firmám zefektívniť procesy a to predovšetkým vo vývojovej fáze. 

Len precízne nastavené predvýrobné procesy a ich digitalizácie umožnia firmám chod digitálne automatizovanej továrne. Každý digitálny systém potrebuje aj digitálne vstupy a prvným takýmto vstupom je už samotná požiadavka zákazníka na výrobok. Len uspokojený zákazník dokáže zaplatiť pridanú hodnotu, ktorú chce priemyselný podnik na trhu ponúkať a za ktorú dostane zaplatené. Tieto požiadavky je potom nutné riadiť behom celého procesu vývoja i výroby - najlepšie digitálne. Efektívne riadenie procesov spolu so zmenovým riadením zaručí požadovanú kvalitu výrobku a uspokojenie zákazníckych potrieb.

PLM sa teda pretvára na ďalšiu úroveň riadenia životného cyklu výrobku. Už dávno neslúži ako riadená správa dokumentácie a 3D CAD/CAM dát najmä v oddeleniach konštrukcie a technológie. PLM podporujúce stratégiu Priemyslu 4.0 musí vedieť riadiť projekty, rizika, kvalitu, kusovníky, konfigurácie a naväzovať na systémy, ktoré obsluhujú digitálnu továrňu. Je teda nevyhnutné rozšíriť stratégiu riadenia životného cyklu výrobku do celej spoločnosti, čo umožní prístup k aktuálnym a jednoznačným informáciam pre všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty. Vzniká tak nový digitálny ekosystém, ktorý riadi zároveň dáta a procesy. Dôležitým predpokladom je, že všetky systémy spolu musia komunikovať a predávať si správne informácie.

Stále viac sa začína presadzovať a používať konfiguračný management v náväznosti na riadenie kusovníkov. Štandardizácia výrobných uzlov umožňuje ľahší priechod zákazky firmy bez navyšovania najmä predvýrobných nákladov. Projektové riadenie, ktoré je priamo zviazané so zákazkovou dokumentáciou dáva jasný prehľad o rozpracovanosti jednotlivých zákaziek. To pomáhá rozhodujúcim pracovníkom predvídať voľné ľudské kapacity pre nové zákazky a lepšie tak odhadnúť termíny dodávok, ktoré sú kľúčové vzhľadom k dôveryhodnosti firmy voči ich zákazníkom.

PLM je teda pripravené podporiť túto ďaľšiu priemyselnú revolúciu a je nutné sa na ňu dívať týmto novým pohľadom. 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete