Podpora výuky platformy Engineering Base na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě

elektro Engineering Base 26. 09. 2016

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava využívá v rámci výuky studijního programu „Projektování elektrických zařízení" moderní projekční platformu Engineering Base (EB).

Důvody výuky tohoto software a praktické zkušenosti nám v krátkém rozhovoru sdělil Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D., odborný asistent Katedry elektrotechniky VŠB - TU Ostrava.

Jaký je důvod zavedení studijního programu Projektování elektrických zařízení na vaší škole?

Dle mého názoru dnešní vysoké školy dostatečně nepřipravují své absolventy do pracovní praxe. Znalosti jsou dosti povrchní a až konkrétní zaměstnání formuluje absolventa a jeho znalosti pro praktické využití.

Výuka základů projektování je často suplována v jiných studijních programech jako minoritní záležitost. Při výuce jsou používány zastaralé SW nástroje typu AutoCAD určené pouze pro ruční zpracování dokumentace typické pro aktivity 10-20 let nazpět.

Naší snahou je tedy připravit absolventa tak, aby bylo jeho uplatnění v praxi co nejlepší a mohl své dovednosti začít využívat co nejdříve po nástupu do zaměstnání. Jako budoucí projektanti se absolventi našeho předmětu s vysokou pravděpodobností setkají s moderními projekčními nástroji.

Co je obsahem vašeho studijního programu?

Jedním z hlavních bodů je výuka základů projektování v systému Engineering Base (EB), kdy si studenti mohou vyzkoušet uplatnění svých nabytých znalostí z jiných předmětů při zpracování projektů v tomto moderním SW nástroji. Obsahem výuky nejsou jen „suché přednášky", ale i praktická výuka v projekčních organizacích v oblasti ostravského regionu v podobě bakalářských či semestrálních prací zahrnující využití EB.

Co mohou očekávat studenti po jeho absolvování?

Díky našemu předmětu budou absolventi obeznámeni s pracovním prostředím nástroje Engineering Base, budou se v něm umět orientovat a vytvářet s jeho pomocí projekty. V rámci úzké spolupráce s firmou TECHNODAT - dodavatelem tohoto systému mohou načerpat další bohaté a užitečné zkušenosti z praktické oblasti.

Proč zrovna Engineering Base?

Tento systém je řazen mezi TOP produkty na evropském i celosvětovém trhu a právě proto je mezi projekčními firmami jeho znalost nejvíce oceňována. Jedná se o „platformu budoucnosti".

EB je plně databázový systém, který je složen s MS komponentů. Díky tomu je práce v něm velmi intuitivní a uživatelské prostředí známe každému uživateli základních MS nástrojů, jako je Excel či Word. Snažíme se studenty naučit, jak pracovat pomocí jedné databáze a jak efektivně vytvářet projekty v nástroji, který v rámci celosvětové distribuce bude v praxi používán u čím dál většího množství firem.

Kolik studentů tento studijní program navštěvuje a skládá z něj zkoušku každým rokem?

V letošním roce je celkový počet studentů ve studijním programu Projektování elektrických zařízení 46, v denním i kombinovaném studiu. Do konkrétního studijního předmětu, který je postaven na základním seznámení se systémem Engineering Base, je v letošním roce přihlášeno 15 studentů.

Jaké je poté uplatnění absolventů po absolvování státní závěrečné zkoušky?

Díky zkušenostem se systémem Engineering Base mohou budoucímu zaměstnavateli přinést zefektivnění projekčních procesů v oblasti přípravy a tvorby projektové dokumentace. Investice studentů do výuky systému Engineering Base v rámci studia „Projektování elektrických zařízení" je takto mnohonásobně zúročena jak pro jejich kariérní růst, tak pro budoucí rozvoj firmy jejich zaměstnavatelů.

Máte vaše aktivity ověřené z praxe, tj. ze strany zaměstnavatelů?

Ano, v minulém roce jsme provedli dotazníkovou kampaň, kdy jsme oslovili významné průmyslové firmy v ČR. Cílem bylo získat informaci, zdali mají zájem o absolventy s ukončenou výukou našeho studijního programu „Projektování elektrických zařízení" a praktickými znalostmi platformy Engineering Base.

Z celkového počtu více než 80 firem nám cca 68 % potvrdilo zájem o absolventy se znalostmi základů projektování a moderního projekčního software typu Engineering Base. Na základě tohoto průzkumu víme, že vedeme naši výuku správným směrem a absolventi určitě nebudou mít o nalezení zaměstnání po ukončení studia na naší univerzitě žádnou nouzi.

Děkujeme za Váš rozhovor a přínos našemu průmyslu v podobě mladých techniků.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete