Podujatie Stretnutie užívateľov CATIA V5

01. 07. 2024

Uplynulé dva týždne sa v spoločnosti TECHNODAT CAE-systémy niesli v duchu podujatia s názvom Stretnutie užívateľov CATIA V5.

Prvé sa uskutočnilo v Košiciach, potom sme pokračovali v Trenčíne, Zlíne a posledné v poradí sa konalo v stovežatej Prahe.

Toto podujatie bolo primárne určené pre našich zákazníkov, avšak mali sme vďaka nemu možnosť stretnúť sa aj so zástupcami iných spoločností. Stretnutie užívateľov CATIA V5 bolo plné inšpiratívnych prezentácií či interaktívnych diskusií.

Hlavné témy tohto podujatia boli

  • Efektivita v CATIA V5
  • Úvod do 3DEXPERIENCE
  • Integrácia z CATIA V5 do 3DEXPERIENCE
  • Benefity modelovania v CATIA 3DEXPERIENCE
  • Technická príprava výroby v 3D
  • Špecializované rozširujúce aplikácie
  • Predstavenie TECHNODAT Academy

Účastníkov podujatia veľmi zaujala aj súťaž konštruktérov o hodnotné ceny.

Počas prestávok mali účastníci možnosť vymeniť si cenné pracovné skúsenosti či vyskúšať si virtuálnu realitu.

Keďže celým podujatím sa niesla myšlienka benefitov práce v 3DEXPERIENCE, účastníci mali možnosť nie len vidieť, aká jednoduchá je práca v tomto jednotnom prostredí, ale mohli si aj rôzne aplikácie v nej vyskúšať a opýtať sa našich kolegov na všetko čo ich zaujímalo. Kolaborácia medzi tímami, rozšírené možnosti modelovania, kompatibilita so širokou škálou ďalších softvérových nástrojov, práca s aktuálnymi dátami či bezpečnosť dát pri Cloudovom riešení. To sú len niektoré z benefitov, ktoré návštevníci vnímali ako neodškriepiteľné výhody tejto jednotky na truhu z dielne spoločnosti Dassault Systèmes.

Touto cestou by sme sa ešte raz všetkým účastníkom radi poďakovali. Veríme, že informácie, ktoré na podujatí odzneli, budú pre Vás prínosné a pomôžu v napredovaní spoločnosti, v ktorej pracujete. Vaša prítomnosť a aktívna účasť veľmi prispeli k úspechu podujatia a celkovej príjemnej atmosfére.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami!

Tím spoločnosti TECHNODAT 

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete