Potreba “konfigurovateľnosti” v koľajovej doprave

elektro Engineering Base 26. 09. 2016

Nasadenie moderného modulárneho spôsobu projektovania lokomotív určených pre medzinárodné koridory i pre regionálne vlakové súpravy.

Spoločnosť AUCOTEC AG z Hannoveru predstavila na veľtrhu Innotrans 2016 prvý krát svoj nový koncept pre tvorbu elektro-dokumentácie v oblasti koľajových vozidiel.

Modul Advanced Typical Manager (softwarové platformy Engineering Base (EB) urýchľuje spracovanie dokumentácie pomocou účinnej konfigurácie rôznych typov zapojenia založené na báze stavebnicového systému. Pri tvorbe dokumentácie sú využívané funkčne orientované šablóny a definície ich rôznych variant zapojenia. Takto je možné ľahko pripraviť dokumentáciu i pri viac zložitom zariadení.

Komplexnosť

Riadiaci systém a napájanie lokomotív sa odlišujú podľa zeme, kde je daná vlaková súprava prevádzkovaná. Lokomotívy určené pre prevádzku v niekoľkých zemiach (na medzinárodných linkách) musia byť navrhnuté a vybavené zodpovedajúcim spôsobom.

Modul Advanced Typical Manager umožňuje ľahko spracovať tieto komplexné projekty pomocou jasnej a dôslednej konfigurácie. Jednotlivé šablóny sú uložené a spravované v centrálnej databáze. Projektant definuje parametre zapojenia a pri následných zmenách zadáva potrebné zmeny len jedenkrát. Tieto zmeny sa ihneď zobrazia ako v grafickej podobe (výkres), tak i v tabuľkovej podobe (zoznam) vo všetkých reprezentáciách tohto objektu a to bez ohľadu na zložitosť dokumentácie.

Individuálnosť

Modul Advanced Typical Manager tiež umožňuje rýchlu tvorbu dokumentácie pri požiadavke regionálnych dopravcov na ich špecifickú výbavu.

Výrobcovia lokomotív musia často pre každú objednávku takého regionálneho dopravcu začať znovu vždy od nuly. EB a modul Advanced Typical Manager používajú centrálnu správu dát na báze stavebnicového systému, ktorá môže obsahovať ľubovolný počet funkčných modulov. Jednotlivé varianty zapojenia založené na rôznych šablonách ponúkajú všetky možné kombinácie podľa zadania projektanta. Pomocou tohto spôsobu tvorby dokumentácie je možné vo veľmi krátkom čase navrhnúť lokomotívu podľa individuálnej požiadavky zákazníka.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete