Použitie Engineering Base pri projektovaní ventilačných systémov

elektro Engineering Base 09. 04. 2019

Výrobky spoločnosti TLT Turbo GmbH „hýbu vzduchom“ už 175 rokov a nájdeme ich v podzemných parkoviskách, tuneloch, elektrárňach alebo v ťažobnom priemysle.

Vďaka vysokému počtu priekopníckych myšlienok je dnes TLT Turbo GmbH, dcérska spoločnosť Siemensu, jedným z najväčších svetových výrobcov ventilátorov a ventilačných systémov. Asi 500 zamestnancov využíva rôzne inovatívne riešenia k výrobe výrobkov ponúkajúce čo najvyššiu možnú efektivitu prevádzky - od menších ventilátorov do stavebníctva cez kompletné tunelové ventilačné systémy až po vysoko výkonné ventilátory pre elektrárne.

Snaha dosiahnuť vyššiu efektivitu

Neustále sa zvyšujúci tlak ponúknuť zákazníkom elektro-dokumentáciu čo najrýchlejšie po obdržaní objednávky motivoval spoločnosť TLT Turbo k vyhľadaniu softwaru, ktorý optimálne podporuje ich interný proces návrhu. Výsledkom prieskumu rôznych softwarových riešení bolo rozhodnutie pre platformu Engineering Base (EB). Prechod z jednoduchého grafického riešenia CAD na databázovú platformu EB znamenal obrovský skok v efektivite.

Teraz jednoduchšie, rýchlejšie a bez chýb

Teraz môžu všetci konštruktéri jednoducho definovať v  EB nové meranie (napr. teploty), ktoré sa ihneď zobrazí v správnej podobe v prieskumníku projektu, grafickom výkrese i v tabuľke. EB zaistí, že údaje u všetkých týchto zobrazení sú správne a zhodné pretože základom EB je plne databázová architektúra založená na jednej centrálnej databáze. Najskôr boli štyri rôzne typy dokumentov pripravené a následne aktualizované ručne. Rovnako ako schéma svorkovníc, ktorá sa teraz môže automaticky vygenerovať stlačením tlačítka. Nasadenie platformy EB takto značne minimalizuje potrebný čas na tvorbu dokumentácie a tiež eliminuje chybovosť.

EB je expertom v energetike

TLT-Turbo využíva EB predovšetkým pre projektovanie svojich komplexných systémov pre elektrárne. Tu je veľmi dôležitá spoľahlivá kvalita dát a ich konzistencia. Naviac EB môže dosiahnuť ešte vyššie skóre, pretože okrem iného podporuje tiež systém označovania KKS. TLT-Turbo ďalej používa EB napr. v systémovom inžinierstve na vytváranie obvodových schém pre komponenty veterného tunelu.

Systém pre budúcnosť

Inžinieri TLT-Turbo sa zámerne rozhodli pre pomerne mladý nástroj. Využili tak možnosť sa tiež podieľať na ďalšom vývoji tohto ultramoderného nástroja, ktorý je zameraný na ich špecifické potreby. Vývoj platformy EB bol a bude vždy orientovaný na reálne požiadavky užívateľov z praxe čo prináša výhody všetkým ostatným zákazníkom.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete