PowerBy 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE 27. 09. 2018

S príchodom novej verzie 3DEXPERIENCE R2018 sa objavil v spojitosti s integráciou na CAD aplikácie nový termín PowerBy. V dnešnom článku by sme sa chceli zamerať na to, čo si je možné pod týmto termínom predstaviť a aké prínosy môže mať pre firmy využitie PowerBy.

PowerBy je ucelená stratégia, ktorá zahŕňa sadu integrácií pre CAD aplikácie, nástroje pre prácu s dátami v rámci PLM vrstvy platformy, nové PLM role (licencie) a metodiky pre prácu so systémom. Pomocou tejto novej stratégie si dáva Dassault Systèmes za cieľ sprístupniť funkcionalitu celej platformy aj pre takzvané „Legacy“ CAD aplikácie.  

Je mnoho firiem, ktoré si z dôvodu objemu historických dát tvoriacich ich firemné know-how nemôžu dovoliť tieto nástroje opustiť a napriek tomu by im mohla platforma v oblasti prípravy výroby alebo simulácií ponúknuť veľa zaujímavých funkcionalít. Je nutné dodať, že pôvodné postupy, nástroje a funkcie sú a budú naďalej dostupné a je čisto na voľbe zákazníka, či prístup PowerBy v rámci PLM aktivuje alebo nie.

Pre bližšie predstavenie možností PowerBy by sme uviedli príklad využitia dát vytvorených pomocou CAD aplikácie CATIA V5 v rámci pokročilých nástrojov 3DEXPERIENCE z oblasti plánovania výrobného postupu. Predstavte si situáciu, keď máte historické dáta výrobku, ktorý firma dodáva dlhodobo na trh. Postupy a rozvrhnutie montážnej linky riešite pomocou Excelu. V rámci inovácií ste sa rozhodli, že by ste chceli začať využívať niektoré nové nástroje z platformy 3DEXPERIENCE, ktoré na verzii V5 nie sú. Verziu V5 nemôžete z dôvodu veľkého objemu existujúcich dát a väzieb firmy na automobilový priemysel opustiť. Zdalo by sa, že jediná možnosť je pracovať v rámci V5 nezávisle a pre ďalšie nástroje schválené zostavy do platformy len importovať.

Vďaka novej sade integrácií sú dáta z rôznych CAD systémov pri uložení do platformy unifikované pod jednotným dátovým typom Physical Product. Tento typ vytvorí obálku okolo CAD dát a doplní všetky ďalšie informácie tak, aby s dátami mohlo byť následne nakladané rovnako bez ohľadu na ich pôvod.

Takto založené dáta môže kolega využiť ako zástavbu do svojej vrcholovej zostavy vytvorenej napríklad v rámci CATIA 3DEXPERIENCE. Spojenie a základné umiestnenie vykoná užívateľ priamo v tenkom kliente pomocou nástroja Product Structure Editor. Teda bez nutnosti otvorenia dát do natívnej CAD aplikácie. Systému pritom nevadí, že dáta vznikli v rámci rôznych CAD aplikácií. Následne vedúci vykoná kontrolu, prípadne pripomienkovanie a schválenie priamo z tenkého klienta pomocou nástrojov 3D Compare, 3D Review.

Spracované dáta sú následne bez akýchkoľvek obmedzení využiteľné technológom v rámci pokročilých nástrojov DELMIA určených pre tvorbu výrobného kusovníka a technologického postupu. Týmto je proces prípravy dát pre výrobu dokončený.

Hlavným prínosom úzkeho prepojenia výstupov zavedených CAD aplikácií s nástrojmi platformy sa prejaví najmä v okamihu, kedy vzniká potreba zmenovať vstupné dáta. Informácia o novej revízii modelu je okamžite viditeľná v rámci celého nadväzujúceho procesu. Nehrozí teda riziko vynechania importu novej verzie a pokračovanie prác na neaktuálnych dátach.

Medzi prínosy, ktoré prináša nový prístup, je unifikácia procesov v rámci multi-CAD prostredia.

Predstavte si situáciu, keď máte niekoľko CAD systémov. Pri zavádzaní procesov v rámci PLM, potom následne opakovane pre každý CAD systém riešite nasadenie správy týchto dát. Odľahčený formát, v akom sa bude s dátami pracovať v participujúcich oddeleniach a s tým spojený prehliadač. Zapojenie dát do zmenových procesov. Prípadne riešenie úprav systému podľa špecifických požiadaviek. Toto všetko budete riešiť toľkokrát koľko rôznych typov CAD dát budete v systéme tvoriť.

S novým prístupom toto odpadá. Na úrovni PLM vrstvy sú si všetky CAD dáta v rámci platformy rovné. Jediné, čím sa líšia, je hodnota atribútu CAD Origin, ktorý predpisuje v akom CAD systéme bude autor dát – konštruktér vykonávať úpravy. Ostatné činnosti v rámci procesov, nech už je to iniciácia zmeny, priradenie jej obsahu (CAD dáta a kusovník), následná revízia vrátane poznámkovania, porovnania geometrických zmien medzi verziami a schvaľovaním sú už zhodné bez ohľadu na zdroj dát.

Tento prístup ušetrí aj zaškolenie práce ostatných užívateľov mimo oddelenia vývoja.

Na záver môžeme teda povedať, že táto nová stratégia pridáva zavedeným / tradičným súborovým CAD systémom novú hodnotu a silu. Sú teda PoweredBy o možnosti 3DEXPERIENCE.

Pozrite sa na video:

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete