Predstavujeme Vám novinky CATIA 2018x

CATIA 25. 05. 2018

Čo je nové v poslednej verzii CATIA V6 2018x?

Pozrite se na video

 

 

  • Konektor PowerBy vytvára funkčný most medzi stávajúcimi V5 dátami a V6 architektúrou. V5 projekty môžu pokračovať a súčasne už môžu využívať všetky prínosy modernej PLM platformy 3DEXPERIENCE.
  • Spolupráca tímu vo virtuálnej realite modelu s 3D okuliarmi
  • Zlepšovanie ergonómie výrobkov pomocou avatarov (modelov ľudského tela)
  • Rozšírené funkcie plošného modelára „Styling filets“ – kombinácia čiastkových plôch a explicitných Beziérových povrchov
  • Role „Stamping die surface design“ – návrh lisovacích nástrojov
  • Architektúra - rola pre generálnych dodávateľov, stavebných inžinierov a inštalatérov inžinierských sietí
  • 3D tisk - generativny návrh na základe funkčnej špecifikácie
  • Systémové inžinierstvo - rola elektro-inžinier -> elektronika, riadenie a programovanie modelov

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete