Prínosy pri nasadení platformy EB v praxi u firmy menšej veľkosti

elektro Engineering Base 29. 06. 2017

Spoločnosť ART Žarnovica, s.r.o. vznikla v roku 2002 a od svojho začiatku sa orientuje na priemyselnú automatizáciu so zameraním na špecializované riadiace systémy pre dolné lokomotívy a na zariadenie do výbušného prostredia.

ART Žarnovica spolupracuje s mnohými svetovými značkami (napr. Doosan Bobcat Manufacturing, Dekona …) a pohybuje sa v priemysle, kde každý výrobný a vývojový deň má svoju ohromnú cenu a na dodávateľov kladie veľké nároky. Preto sa Ing. Jozef Šuriansky rozhodol znížiť závislosť spoločnosti na svojich subdodávateľov a poskytovať trhu komplexnejšiu službu v kratšom čase. Jednou z úloh v tejto vízii bol tiež nákup SW nástroje pre tvorbu elektro dokumentácie.

Úlohou pri výbere tohoto SW nástroja bolo nasadiť taký software, ktorý bude vhodný i pre firmy menšej a strednej veľkosti, a zároveň sa bude jednať o modernú aplikáciu s budúcnosťou a možností daľšieho rastu. Zo širokej ponuky rôznych softwarov bola nakoniec zvolená inžinierska platforma Engineering Base (EB), z ktorej boli vybrané zodpovedajúce licencie orientované na tento segment trhu.

Správnosť tohto rozhodnutia sa prejavila po veľmi krátkej dobe. Už vlastné zaučenie bolo veľmi rychle a to predovšetkým vďaka intuitívnemu a celosvetovo známemu prostrediu z MS Office. „Teraz sa môžeme spoľahnúť, že naše riešenie a dokumentácia je v každom prípade konzistentné a dodávané v najkratšom možnom čase,“ dodává Ing. Šuriansky, konateľ spoločnosti ART Žarnovica, s.r.o.

Medzi prínosy nasadenia platformy EB tak patrí nielen rýchlejšie spracovanie dokumentácie a s tým súvisiaca vyššia konkurencieschopnosť, ale tiež prehľadnosť databázového výstupu dokumentácie, ktorú si pochvaľujú zákazníci ART Žarnovica. Výsledkom je praktické overenie vhodnosti nasadenia platformy EB i pre malé a stredné firmy.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete