Projektové riadenie na platforme 3DEXPERIENCE, novinky vo verzii 2017X

ENOVIA 3DEXPERIENCE 06. 04. 2017

Platforma 3DEXPERIENCE prináša už veľa rokov riešenia pre podporu riadenia projektov, kedy všetky zainteresované strany (vedúci projektu, riešiteľský tím, management) môžu spolupracovať online v jednom centralizovanom prostredí v reálnom čase nad rovnakými dátami.

Modul pre projektové riadenie zaisťuje radu funkcií od definície projektu a projektových úloh, prevádzkovanie riešiteľov s úlohami a výstupmi, riadenie stavov úloh v rámci ich životného cyklu, projektové porady, projektový audit a ďalšie. Zoznamy projektov a s nimi prepojené informácie sú prehľadne zobrazované tak, aby jednotlivé role mali zaistený jednotný a ucelený prehľad o stave a priebehu projektu a pridelených úlohach.

                                                            

Výhodou projektového riadenia na platforme 3DEXPERIENCE je úzke prevádzkovanie projektových úloh s komplexnými výrobkovými dátami (3D dáta, všeobecná dokumentácia, kusovníky, schvaľovacie procesy,..). Riešiteľ úloh jednoduchým spôsobom signalizuje plnenie úloh a prikladá spracované dáta. Vedúci projektov a management tak majú komplexný prehľad o stave všetkých riešených projektov v reálnom čase vrátane možností získáných z aktuálnych informácií o každej úlohe, riešenom probléme, či riziku.

Prehľad funkcií pre projektové riadenie na platforme 3DEXPERIENCE

 • rýchle vytváranie projektov podľa firemných štandardov pomocou správy projektových šablón
 • práca s programami, projektami, projektovými úlohami a ďalšími typmi súvisiacích objektov
 • management cieľov projektu (Business Goals)
 • riadenie zdrojov projektu a priradzovanie úloh členom projektu (riešiteľom)
 • správa riadenia prístupu k projektovým zložkám a dokumentom
 • vytváranie procesov nadriadených k úlohám (Routy)
 • riadenie projektových rizík
 • správa finančných informácií o projekte
 • správa hodnotenia projektu (projektový audit)
 • plánovánie porád projektového tímu, správa ich výstupu, archivácia
 • správa týždenných výkazov prác a nástroje pro ich schvaľovaní nadriadenými pracovníkmi

Vývoj a vylepšenie vo verzií 2017x

V procese kontinuálného vývoja a zlepšovanie celej platformy 3DEXPERIENCE dochádza i na základe spätnej väzby od užívateľov k vývoju ďaľších funkcií tak, aby boli ich potreby uspokojené. Jednou z takých požiadaviek, ktoré sú implementované od verzie 2017x, je vylepšenie práce s históriou projektu a možnosť porovnania aktuálneho časového priebehu projektu s historickými (skôr plánovanými) údajmi. Táto možnosť pomáha projektovým manažérom lepšie identifikovať projektové riziká a presnejšie plánovať budúce projekty. Platforma ďalej pracuje na vylepšovaní prístupu „Invisible Governance“, kedy napríklad na základe zmeny stavu pripojeného výstupu úlohy (dokument, položka kusovníkov) dochádza k automatickej zmene stavu (splnenia) úloh.

Čo je nového vo verzii 2017x?

 • zavedenie správy verzií projektových šablón
 • automatické povýšenie úloh v závislosti na povýšenie pripojených výstupov (dokumentov)
 • optimalizácie vyhľadávacieho nástroja „3DSearch“ v module projektového riadenia

Čo bolo vylepšené vo verzii 2017x?

 • zjednodušená editácia v dobe trvania úloh
 • vylepšené riešenie konfliktných situácii pri zmenách na úloh
 • zobrazenie kontextu - aktuálneho „Collaborative Space“ projektu
 • vylepšenie interaktívneho Ganttovho diagramu
 • vylepšenie správy smerných plánov projektu (Baselines) s možnosťou ich porovnania
 • zmena názvu stavu životného cyklu na objektoch projektového riadenia

                  

 

Úzke prevádzkovanie PLM systému s nástrojmi projektového riadenia na jednej spoločnej platforme zaisťuje efektívne prepojenie činnosti pri riadení projektov a vývoji produktov. To umožňuje dosiahnuť podstatne lepších výsledkov, než by tomu bolo jednoduchým využitím metodík projektového riadenia a jednoúčelových aplikacií pre projektové riadenie. 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete