Rozšírenie platformy Engineering Base pre oblasť výroby a distribúcie energie

elektro Engineering Base 06. 04. 2017

Spoločnosť Technodat Elektro, s.r.o. sa rozhodla, tak ako rada iných firiem, vstúpiť do oblasti čerpania dotácií z Európskej únie (EU). V lete 2015 začala uvažovať o možnosti čerpania dotácie na niektorý zo svojich projektov. V priebehu mesiaca august 2015 bola podaná predbežná žiadosť v rámci Operačného programu podnikanie a inovácia pre konkurencieschopnosť 2014 – 2020. Po jej prijatí sa začali spracovávať podklady pre realizáciu projektu.

Výsledkom bol projekt s názvom „Rozšírenie platformy Engineering Base pre oblasť výroby a distribúcie energie“ v rámci programu podpory OP PIK, I. Výzva ICT a zdieľané služby: Tvorba nových IT / ICT riešení.

Predmetom predkladaného projektu je tvorba dvoch modulov, ktoré vzniknú na základe platformy Engineering Base od spoločnosti Microsoft a sú overené praktickým použitím.

Modul č. 1 - správa a tvorba dokumentácie stavieb prostredníctvom EB a webového portálu (EB-DMS) pre definíciu požiadaviek na prínosy komplexného riešenia procesu tvorby a správy projektovej dokumentácie stavieb.

Modul č. 2 - výpočtový modul k systému EB (EB-výpočet sietí), slúžiaci ako podpora projektovania rozvodných sietí všetkých napäťových úrovní.

Vytvorené moduly budú po ich overení zaradené medzi ponúknuté rešenia platformy Engineering Base v rámci štandardných obchodných aktivít spoločnosti Technodat Elektro, s.r.o.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete