Rozvoj v systéme CATIA

15. 12. 2017

Ako rozvinúť plochy alebo plechové diely do roviny?

V automobilovom, leteckom alebo strojárenskom priemysle sa vývojári a konštruktéri plechových dielov často zaoberajú rozvinom plôch pre návrh výroby, výrobu alebo montáž. Systém CATIA na platforme 3DEXPERIENCE ponúka dve možnosti, ako spracovávať plechy a konštrukcie lisovacích, strižných a postupových strižných nástrojov. Prvou možnosťou je modul Developed Shapes, rozširujúci plošný modelár o funkcie pre rozvinutie plôch. Develop Shapes obsahuje nástroj Unfold, ktorý umožňuje ľahké rozvinutie priamkových i komplexne tvarovaných plôch. Rozvin plochy je sprevádzaný farebnou škálou, ktorá zobrazuje maximálne alebo minimálne percentuálne skreslenie dĺžky rozvinutia komplexnej plochy. Druhým modelárom plechových dielov je Sheet Metal Desing, ktorý rovnako tak ako Developed Shapes, obsahuje nástroje pre ich rozvinutie.

Pri rozvinutí komplexnej plochy môže nastať tzv. pozitívna alebo negatívna deformácia. Pozitívnou deformáciou rozumieme roztiahnutie splošteného povrchu, zatiaľčo negatívna deformácia predstavuje skrátenie dĺžky rozvinutej plochy. Tieto deformácie nastávajú vo chvíli, kedy sa nejedná o priamkovú plochu, ale o komplexnú tvarovú plochu. K tomuto typu deformácie dochádza napríklad u lisovaní.

Ďalšie nástroje obsiahnuté v module Developed Shapes sú Transfer a Develop.

Funkcia Transfer je uspôsobená k presunu drátových prvkov (bod, priamka, krivka, skicár,..) z rozvinutého tvaru na komplexný tvar a naopak. Druhý nástroj, funkcie Develop, umožňuje „nabalenie“ drátových prvkov z rovinného tvaru na rotačnú plochu s možnosťou pozicovania drátových prvkov.

Druhý modul - Sheet Metal Design - sa zaoberá modelovaním plechových dielov. Obsahuje nástroje pre tvorbu lemov, otvorených i uzavretých prelisov, otvorov a ďalšie. Existujú v ňom funkcie pre úplné či postupné rozvinutie dielov. Diel musí byť vytvorený v moduly Sheet Metal Design vrátane potrebných parametrov (hrúbka, K – faktor, polomer ohybu). Ak diel nie je vhodne pripravený, je možné vyextrahovať plochu, doplniť potrebné parametre a z plochy plechový diel vytvoriť. Vďaka tomu potom rozvin funguje rovnako, ako u diela, ktorý bol v modelári vytvorený od začiatku. K prepínaniu medzi rozvinutým a zloženým tvarom môže použiť príkazy Fold a Unfold. S dielom môže v oboch týchto stavoch voľne pracovať. Je možné vytvoriť diel v zloženom stave, rozvinúť ho, previesť modifikáciu a po navrátení do zloženého stavu pokračovať v ďalších úpravách.

Preto, že moduly Developed Shapes a Sheet Metal Design v systéme CATIA umožňujú rozvíjať priamkové plochy plechových dielov i komplexne zložité plochy, nie je nutné obsluhovať viac softwarov. Tiež nie je nutné riešiť prenos a kompatibilitu dát medzi odlišnými softwarmi, čo napomáha značnému zrýchleniu práce konštruktéra.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete