RPS points: V5 makro jako alternativa k nástroji VW

makra 05. 12. 2016
  • Tvorba a editace tzv. RPS bodů a jejich přenos do výkresu

RPS body jsou metodickým nástrojem používaným zejména v koncernu VW - jedná se o systém referenčních měřících bodů, podle kterých se kontroluje vzájemná poloha dílů v autě. 

VW má na tvorbu speciální nástroj, který umožňuje správu RPS bodů v modelu a jejich přenesení do výkresu. Dnes představené makro je o něco jednodušší alternativou k tomuto nástroji s jednou funkcí navíc.

  • Definice RPS bodů

Systém RPS bodů je v modelu určen souřadným systémem (souřadnice počátku a tzv. Eulerovy úhly) a samotnými body, které jsou v CATIA vytvořené jako 3D Points. Do těchto bodů jsou stejně jako v případě nástroje VW vloženy další KWA parametry, které nesou dodatečné informace o RPS bodu, jako je jeho název, tolerance atd.

Názvy těchto parametrů lze určit v konfiguraci makra (lze je nastavit podle standardu VW).

RPS bod a jeho parametry v modelu

 

  • Načtení RPS bodů do tabulky

Před zápisem RPS do výkresu nebo jejich editací je nejprve nutné provést načtení ze 3D modelu. K tomu je třeba mít model otevřený v aktivním okně CATIA. Uživatel spustí funkci pro načtení a postupně je vyzván k výběru RPS souřadného systému a setu s RPS body.

Makro nejprve zjistí informace o souřadném systému, tj. souřadnice počátku a Eulerovy úhly. Pokud je souřadný systém typu explicit (nebo definovaný jinak než pomocí Eulerových úhlů), pokusí se je makro dopočítat (souřadný systém musí být správně vytvořený). Dále makro prochází vybraný set a načítá jednotlivé body.

Načtené RPS body se zobrazí v přehledné tabulce.

tabulka s RPS body

 

  • Editace hodnot

Máme-li načtené body, můžeme je buď rovnou zapsat do tabulky ve výkresu, nebo dodatečně změnit jejich parametry. Kromě absolutních souřadnic lze editovat všechny hodnoty, tj. lokální souřadnice, tolerance včetně znamének, název, popis atd. Editace se provede pouhým přepsáním hodnoty v tabulce a kliknutím na tlačítko Změnit v příslušném řádku s bodem. Informace se okamžitě zapíšou do parametrů bodu v modelu.

  • Vytvoření nového RPS bodu

V tabulce můžeme i vytvářet nové RPS body. Nejprve do tabulky vložíme nový řádek představující RPS bod, poté vyplníme všechny potřebné údaje. Při zadávání souřadnic pro vytvoření bodu se použijí lokální souřadnice a bod bude vytvořen s těmito souřadnicemi (Coordinates) v RPS souřadném systému. Po zadání všech údajů klikneme na tlačítko Zapsat v řádku s nově vytvořeným bodem, který se ihned poté vytvoří v modelu.

vytvoření nového RPS bodu

RPS body v modelu

 

  • Přenos bodů do tabulky ve výkresu

Máme-li načtené, popř. upravené všechny RPS body, můžeme přejít k vytvoření tabulky ve výkresu. Rozložení tabulky je shodné se standardem VW, navíc lze nastavit šířky sloupců (při použití jiného výkresového standardu než CEG, který má nastavené velmi štíhlé písmo).

Vytvoření vlastní tabulky se provede kliknutím na tlačítko RPS (musí být aktivní výkres). Makro vytvoří detail s tabulkou a vloží jej na pozadí aktivního listu. Pozici tabulky určí uživatel kliknutím do výkresového prostoru (určí pravý spodní roh vytvářené tabulky).

tabulka s RPS body ve výkresu

 

  • Tabulka tolerancí

Požadavkem zákazníka bylo vytvoření funkce, která by do výkresu vytvořila i tabulku s tolerancemi RPS bodů. Tato tabulka má ale většinou jinak seřazené body - k jednotlivým hlavním RPS bodům jsou přiřazeny i pomocné body. Aby bylo možné vytvořit tabulku s jiným pořadím bodů, lze v prvním sloupci přepsat pořadí bodů podle požadavků. Poté stačí kliknutím na záhlaví prvního sloupce jen seřadit řádky podle tohoto pořadí.

seřazené RPS body pro tabulku tolerancí

Tabulka s tolerancemi se vloží do výkresu stejně jako tabulka s RPS body - kliknutím na tlačítko TOL. Uživatel opět jen určí pozici tabulky.

  • Poznámka

Při opětovném vkládání obou tabulek dojde k automatickému vymazání předchozí tabulky.

tabulka tolerancí RPS bodů

 

  • Závěr

Tato aplikace nabízí jednodušší variantu nástroje pro vytváření RPS bodů a jejich přenos do výkresu. I tak dokáže eliminovat chyby, které mohou vznikat při ručním zápisu RPS bodů, a ušetřit spoustu času při jejich ručním odměřování v modelu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete