Skrátenie doby pri spracovaní elektro dokumentácie vo výrobe kompresorov

elektro Engineering Base 27. 06. 2018

Howden ČKD Compressors úspešne využíva platformu Engineering Base.

Spoločnosť Howden ČKD Compressors, skôr známa pod menom ČKD Kompresory, je tradičný český výrobca priemyselných odstredivých kompresorov s viac ako 150-ročnou tradíciou.

Prechod od ručného štýlu k databázovému riešeniu

Rovnako ako v ďalších výrobných firmách i tu bola položená otázka zefektívnenia tvorby dokumentácie elektro, merania a regulácie. Mnoho rokov používaný štýl oddeleného ručného spracovania, grafická časť v AutoCADu a textová časť v MS Office už nezodpovedal súčasným požiadavkám na rýchlu a bezchybnú tvorbu dokumentácie. Z tohto dôvodu vznikol inovačný projekt, ktorého výsledkom bol výber plnej databázovej platformy Engineering Base (EB) ako inžinierskeho softwaru pre ďalšie roky.

Sila kustomizácie Engineering Base

Využitie EB v spoločnosti Howden ČKD Compressors nie je založené na jeho kúpe a následnom nasadení v štýle krabicového softwaru. Vzhľadom na špeciálne požiadavky zo strany zákazníka bolo nutné previesť prispôsobenie systému - kde vynikla silná stránka EB spočívajúca v jeho otvorenosti a možnosti kustomizácie. Prispôsobenie navyše neprebehlo jednorázovo, ale z dôvodu neustálych požiadaviek od zákazníka sa jedná o kontinuálny proces. Výsledkom nasadenia EB je úplne nový prístup zo strany projektantov: okrem vzhľadu a štýlu vytvárania dokumentácie došlo s výnimkou špecifických projektov k náhrade niekoľko používaných SW aplikácií (AutoCAD, MS Office apod.) do jednej inžinierskej platformy.

Prínosy v procese tvorby dokumentácie

Platforma EB bola v spoločnosti Howden ČKD Compressors už použitá na niekoľkých projektoch a môže tak stanoviť hlavné prínosy:

  • redukcia chýb v označení prvkov vplyvom definície jednoznačeného označenia naprieč projektom
  • zjednotenie štýlu medzi rôznymi užívateľmi
  • možnosť tvorby rôznych výstupov voči zákazníkom na základe rovnakej databáze
  • zmena štýlu dokumentácie z textových výstupov do modernej tabuľkovej formy
  • rozšírenie dokumentácie (pôvodne P&ID a zoznamy) o ďalšie typy dokumentov (HookUp, Datasheet), ktoré sú ľahko vytvárané na báze už raz zadaných dát v databáze EB
  • uľahčenie tvorby rusko jazyčnej dokumentácie bez nutnosti znalosti azbuky (tvorba v českom jazyku a prepnutia na ruský slovník)

Viditeľné úspory času až 40%

Vďaka praktickým skúsenostiam s EB môže sledovať i hlavný prínos tejto inovácie - časové úspory. Skrátenie doby na tvorbu a zmeny v dokumentácii sú najviac viditeľné pri možnosti jej opakovaného použitia. V tomto prípade stačí previesť zmenu v označení prvkov (alebo len časti označenia) v tabuľke a okamžite je k dispozícii kompletne nová grafická dokumentácia. Táto situácia avšak nenastáva vždy a je preto potrebné počítať i s menšími úsporami. I tak sú samozrejme dosadené úspory až 40% času z pôvodne kalkulovanej ručnej tvorby dokumentácie.

Ďalšie rozširovanie Engineering Base

Nasadenie platformy EB a jej postupné rozširovanie je v Howden ČKD Compressors živý proces. Mimo postupne vylepšovanej kustomizácie v závislosti od nových požiadaviek zo strany zákazníka sa ponúkajú i ďalšie možnosti využitia EB. Jedným zo smerov je rozšírenie o ďalšie typy dokumentov (algoritmy) alebo tvorbu modulárnych typových schém. V budúcnosti možno teda predpokladať ďalšie kroky tak aby sa Engineering Base stal v Howden ČKD Compressors inžinierskou platformou so širokým použitím.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete