Slavia Production Systems úspešne využíva platformu 3DEXPERIENCE

o nás 09. 05. 2019

Firma Slavia Production Systems, a. s. pôsobí na trhu už od roku 1998 a je významným dodávateľom komplexných zariadení pre zváranie, opracovanie a montáž. Na návrh svojich výrobkov používajú systémy CATIA V5 a Inventor. Ich hlavnými zákazníkmi sú automobilky a ich subdodávatelia, výrobcovia stavebných strojov, poľnotechniky a tiež výrobcovia vlakov a lietadiel.

Slavia Production Systems je súčasťou holdingu Chropyňská group a bola vybraná pre realizáciu pilotného projektu a otestovanie možností tohto riešenia ako jednotnej komunikačnej platformy. Projekt bol odštartovaný v roku 2016 kedy TECHNODAT spolu so svojím partnerom Technia začali s implementáciou platformy 3DEXPERIENCE. Jednou z nevyhnutných podmienok bolo vyriešenie prepojenia s používaným podnikovým informačným systémom SAP Business One.

Do projektu bola zapojená nielen konštrukčná ale aj výrobná divízia. Spoločným záujmom bolo vyriešiť prenos konštrukčných údajov do systému riadenia výroby SAP Business One a tiež umožniť výrobe prístup ku konštrukčným dátam.

Platforma 3DEXPERIENCE sa ukázala ako vyhovujúce riešenie. Jej zavedením sa v spoločnosti Slavia Production Systems podarilo zefektívniť proces návrhu súčiastky, znížiť počet rutinných činností, sprehľadniť plánovanie úloh na projekte od počiatku konštrukčného návrhu až po finálnu montáž a tiež integrovať platformu 3DEXPERIENCE s výrobným systémom SAP.

Spoločný projekt implementácie ešte výraznejšie prehĺbil partnerstvo firiem Slavia a Technodat. To potvrdil aj Ing. Michal Kucej riaditeľ divízie Engineering keď povedal: „Spoločnosť TECHNODAT je pre nás dlhodobým a stabilným partnerom, s ktorým vyvíjame riešenia podporujúce efektivitu konštruovania a programovanie NC strojov“

Pozrite sa na video o implementácii 3DEXPERIENCE riešenia v Slavia Production Systems, a. s.

Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete