Spájame elektro a mechanický svet návrhu koľajových vozidiel

o nás 22. 06. 2020

17. 6. 2020 sa v Brne konal 4. ročník odbornej konferencie na tému Očakávaný vývoj odvetvia koľajových vozidiel v ČR a vo svete. Zúčastnilo sa jej  viac ako sto významných predstaviteľov odborov. Konferencia  prispela k  vzájomnej výmene skúseností a názorov výrobcov, ich dodávateľov, zástupcov podnikov a regiónov. Mimo informácií o pripravovaných projektoch v Česku nechýbalo ani zameranie na inovácie. TECHNODAT na konferencii predstavil svoje riešenie umožňujúce digitalizáciu vývojových, výrobných a servisných procesov a tiež simuláciu na virtuálnych prototypoch výrobkov.

Prínosom daného riešenia je:

  • eliminácia problematických miest vo vývojovom procese
  • štandardizácia vývojového procesu
  • spolupráca s aktuálnymi dátami na jednej platforme
  • nová úroveň zdieľania a vyhľadávania informácií

Zástupcovia spoločnosti Technodat prezentovali jasné workflow kompletného návrhu vozidla na jednom dátovom modeli od vstupných ideí až po detaily výstupov pre výrobu. Využili vlastné dlhodobé skúsenosti z oddelenia elektro a strojnej konštrukcie v odvetví dopravnej techniky k prepojeniu najlepších vlastností platforiem 3DEXPERIENCE a Engineering Base. 

V dnešnej dobe sa zásadne mení proces inovácie výrobkov a je potrebné rýchlo reagovať na zmeny trendov a pohyby na trhu. Riešenie Technodatu a prínosy platformy  3DEXPERIENCE a Enginnering Base môžu spoločnostiam v sektore koľajových vozidiel pomôcť k rozvoju vývoja a plánovania výroby.
 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete