Spravte krok vpred a zažite zmenu! Prejdite z CATIA V5 na 3DEXPERIENCE

09. 05. 2024

3DEXPERIENCE poskytuje komplexné a flexibilné riešenia, ktoré môžu priniesť významné benefity v porovnaní s tradičným riešením CATIA V5. Obzvlášť v oblastiach spolupráce, rozsahu funkcionalít a adaptability k moderným pracovným metódam.

1. Integrovaná platforma

3DEXPERIENCE ponúka integrovanú platformu, ktorá uľahčuje kolaboráciu medzi tímami a umožňuje správu dát a projektov v jednotnom prostredí. To znamená, že všetky aspekty projektu od návrhu po výrobu sú spravované centrálne.

2. Rozšírené možnosti modelovania

Okrem funkcií dostupných v CATIA V5, 3DEXPERIENCE poskytuje rozšírené možnosti pre simulácie, analýzy a manažment životného cyklu výrobku (PLM). Toto môže zlepšiť efektivitu a inováciu pri návrhu zložitejších systémov.

3. Cloudové riešenie:

3DEXPERIENCE je dostupné tiež ako cloudové riešenie, čo sposkytuje výhody v podobe ľahkého prístupu z rôznych zariadení a lokalít, zníženie nákladov na IT infraštruktúru a zvýšenie flexibility v tímovej práci.

4. Podpora rozhodovania:

3DEXPERIENCE integruje nástroje pre analýzu a vizualizáciu dát, ktoré pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie sa rozhodovať na základe reálnych dát a simulácií.

5. Škálovateľnosť:

Platforma je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám rôzne veľkých organizácií, čo umožňuje jej použitie v malých tímoch až po veľké korporátne štruktúry.

6. Integrácia s ďalšími nástrojmi:

3DEXPERIENCE je kompatibilné so širokou škálou ďalších softwarových nástrojov a systémov, čo umožňuje ľahkú integráciu a automatizáciu pracovných procesov.  

7. Pravidelné aktualizácie a inovácie:

Vďaka cloudovému modelu sa software pravidelne aktualizuje a zlepšuje, čo znamená, že užívatelia majú stále prístup k najnovším nástrojom a technológiám.

8. Zabezpečenie dát:

Cloudové riešenie 3DEXPERIENCE poskytuje pokročilé možnosti zabezpečenia, ktoré chráni citlivé dáta a duševné vlastníctvo pred neoprávneným prístupom.

Prejdite s nami z CATIA V5 na 3DEXPERIENCE a zažite zmenu!

 

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete