Štandardizácia procesov projektovanie v spoločnosti GE Grid Solutions

elektro Engineering Base 20. 09. 2016

Maximálne efektívne riešenie pre prenos energie vďaka systému Engineering Base.

GE Grid Solutions patrí k svetovej špičke na trhu v oblasti prenosu a distribúcie elektrickej energie. Medzi jednu z ich činností patrí vývoj riešení pre prenos energie z elektrárne ku koncovému užívateľovi.

Spoločnosť disponuje viac ako 70 pobočkami a širokou sieťou partnerov vo viac ako 100 krajín sveta. GE Grid Solutions pôvodne pôsobila pod názvom Areva T&D a neskôr Alstom Grid. So svojimi 20.000 zamestnancami sa spoločnosť sústreďuje na dve oblasti podnikania: rozvoj a riadenie stále zložitejších napájacích systémov a inštalácií a prevádzka zariadení vysokého a stredného napätia. Ich technici potrebujú pre návrh týchto systémov úplnú a presnú technickú dokumentáciu.

Predvolené situácie

V minulosti používali pre spracovanie elektrických schém a technických dokumentov každé oddelenie iný SW produkt. Táto nejednotnosť bránila rýchlej a bezchybnej komunikácii medzi jednotlivými krajinami. Niektoré produkty boli naviac vyvinuté i pred niekoľkými desiatkami rokov a neboli schopné splniť súčasné požiadavky, čo spôsobovalo nízku kvalitu technické dokumentácie. Z tohoto dôvodu sa vedenie spoločnosti rozhodlo eliminovať zdroje chýb automatizáciov inžinierskych procesov za použitia spoločného univerzálneho SW produktu pre rôzne oddelenia.

Riešenie

Pred vlastnou štandardizáciou pracovných procesov a výberu najvhodnejšieho CAD/CAE produktu, vykonali technici spoločnosti dôkladnú analýzu všetkých požiadaviek zodpovedajúcich oddeleniam. Cieľom bolo zistiť, ktorý softwarový produkt určený pre spracovanie elektro-dokumentácie najlepšie splňuje ich požiadavky. Do konečného výberu boli zvolené 4 SW riešenia. "Nakoniec sme sa rozhodli v prospech platformy Engineering Base (EB)", hovorí Olivier Hapetian, manažér ktorý bol u výberu najlepšieho SW produktu. "Systém využíva Microsoft Office Visio. Okrem toho obsahuje nástroj pre riadenie kvality, ktorý nám umožňuje vytvoriť bezchybnú dokumentáciu."

Prínosy

EB ponúka jedinečné možnosti spracovania a úprav, napríklad môžete navrhnúť elektrické zapojenie zadaním len základných technických dát a parametrov - nie je nutné predtým vytvoriť kompletný grafický výkres. Naviac v databázach EB môžu byť vzájomne prepojené rôzne objekty na báze alfa-numerického zadania, opäť bez nutnosti vytvárať zložitú grafickú dokumentáciu.

Martin Imbusch, produktový manažér spoločnosti AUCOTEC, predstavuje ďalšie výhody: Mnoho elektrických prvkov vložených v projekte môže byť jednoduchšie a rýchle editované pomocou pracovných zoznamov všetkým známym spôsobom ako listy a bunky v programe MS Excel. Výsledkom je, že všetky objekty sú okamžite automaticky aktualizované. Týmto spôsobom môžu technici vytvoriť kompletné elektrické či káblové schémy pomocou niekoľkých krokov. Ďalej je možné automatizovať zmeny v projektu a doposiaľ zložité procesy pomocou vlastných užívateľských makrov. Programovanie s Microsoft Visual Basic for Applications alebo Microsoft .NET Framework môže prevádzkovať prostredníctvom integrovaného aplikačného programového rozhrania (API).

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete