Stretnutie odborníkov z oblasti leteckej a satelitnej techniky

elektro Engineering Base 10. 02. 2017

Skúsenosti a riešenia pri spracovaní kabeláže u výrobcov v sektore „Aerospace“.

Prešiel ďaľší „Technology Day“ spoločnosti AUCOTEC AG, kde špecialisti významných firiem - Airbus Defense & Space, OHB System AG, Thales Alenia Space, Sysberry a CADPart, zoznámili účastníkov s problematikou riešenia stále zložitejšej kabeláže v tejto oblasti.

Vo svojich prednáškach sa snažili odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Ako za rovnakú dobu rýchlejšie a lepšie naprojektovať kabeláž?

  • Existuje nejaký inžiniersky software, ktorý by nás neobmedzoval a dobre vyriešil naše workflow?

Centrálna databáza ako bezpečné úložisko veľkých dát

Všetci prednášajúci využívajú inžiniersku platformu Engineering Base (EB) a vo svojich prednáškach upozornili na potrebu ukladania a zdieľania veľkého objemu dát, ktoré sú potrebné pri spracovaní kompletných leteckých projektov. Zástupcovia spoločností Airbus, Thales a OHB System informovali o vlastných skúsenostiach a prínosoch nasadenia tejto platformy. Partneri Sysberry a CADPart doplnili informačne o ich podpore a integrácii na 3D systémy. Výsledkom prednášok bola obecná zhoda, že databázová podstata platformy EB je predpokladom pre efektívne spracovanie projektov v tejto oblasti. Zárukou je dostupnosť odpovedajúcich dát, ktoré sú nevyhnutné pre správny inžiniering a to i pri ich veľkom objemu.

"Srdcom projektu nie sú výkresy, ale dáta"

Zástupca spoločnosti AUCOTEC, Uwe Vogt, zdôraznil potrebu zmeny: "Bez nej by sme stále používali technológiu plachtenia od Otto Lilienthala starú 125 rokov. A vývoj v oblasti Industry 4.0 platí aj v leteckom priemysle". Nárast zložitosti, skrátenia časov pre vývoj a výrobu a tlak na zníženie ceny je potrebné zahrnúť do spôsobu vývoja nových výrobkov. Cieľom je mať jeden dátový model jeho údaje budú dostupné pre všetkých účastníkov vývojového procesu. Tento dátový model musí umožniť všetkým zúčastneným súbežnú prácu a to naprieč rôznymi oborom. Akékoľvek zmeny sa musia vykonávať len na jednom mieste a musia byť ihneď dostupné pre všetkých zúčastnených.

Od systémového inženýrství k výrobě

Jednotlivé firmy používají různé způsoby vývoje jejich výrobků. Přednášející to ilustrovali na praktických příkladech, kdy bylo vidět jak otevřená a přizpůsobitelná je práce s platformou EB. Mezi výhodami využití této platformy zaznělo např..

  • flexibilita a volnost při vývoji výrobku

  • možnost změny pracovních postupů

  • minimalizace ruční práce

  • automatizace určitých kroků apod.

Všechny tyto výhody ušetří čas a zlepší kvalitu dat použitých pro všechny specialisty podílející se na vývoji a výrobě letadel, satelitů či raketoplánů.

Přizpůsobení systému a integrace 3D systémů

Významné snížení podílu ruční práce byla potvrzena zástupcem společnosti Sysberry, která je poskytovatelem inženýrských služeb v oblasti leteckého průmyslu. Pro tuto společnost bylo hlavním přínosem snadné přizpůsobení platformy EB dle specifických požadavků zákazníka. Společnost CADPart se zaměřuje na integraci elektrického a mechanického návrhu svazku. Využívají při tom modul Harness Integration Manager (HIM), který umožňuje automatickou obousměrnou výměnu dat mezi 2D a 3D modely. Podle CATIA odborníků jsou takto elektrotechnika a strojírenství vybaveny příslušnými funkcemi a mohou spolupracovat v rámci jednoho vývojového procesu.

Závěrem

Mezi účastníky byly nejen specialisté z oblasti vývoje ale např. i odborník v otázkách týkajících se letových kontrolních systémů a řízení procesů pro letecký průmysl, který byl příjemně překvapen počtem účastníků z nejrůznějších firem v leteckém průmyslu.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete