Technodat a Loxone spoločne na workshope v Táloch

elektro Engineering Base 27. 10. 2023

V rámci konferencie PROJEKTANTI (9. – 12. októbra), ktorá bola poriadaná firmou ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. v slovenských Táloch, si spoločnosti Technodat Elektro a Loxone pripravili spoločný workshop venovaný automatizácii smart budov. O workshop prejavili účastníci konferencie veľký záujem a oba jeho termíny boli úplne naplnené.

Loxone sa v oblasti automatizácie budov zaoberá hardwarovým vybavením a programovaním svojich elektronických zariadení, ktoré sú pomocou zbernice spolu prepojené a umožňujú tak jednotlivým zariadeniam spolu navzájom komunikovať. Technodat poskytuje elektroprojekčnú platformu Engineering Base pre zakreslenie elektrických schém priamo do pôdorysu projektovaných budov. Vytvára tak prehľadnú elektrodokumentáciu, v ktorej sú výkresové a tabuľkové dokumenty pomocou SQL serveru úplne online previazané, čo vedie ku konzistentnosti dokumentácie a zabraňuje tvorbe chýb.

Účastníci sa behom workshopu dočkali praktickej ukážky Engineering Base. Jednalo sa hlavne o funkcie, ktoré projektantom budov prinášajú niečo naviac oproti ostatným projekčným softwarom. Týmito výhodami sú napríklad reverzné (dátové) projektovanie, projektovanie káblových trás či automatizovaná tvorba cenníkov. Tvorba dokumentácie v Engineering Base bola demonštrovaná na prvkoch Loxone, ktorých kompletnú databázu máme od septembra dostupnú na našom dátovom portály. Niektoré z týchto zariadení si mohli poslucháči na worshopu tiež priamo „ohmatať“.

Loxone potom predstavil vlastnosti svojich zariadení a objasnil ich multifunkčnosť. V praktickej časti ukázal aplikáciu Config, pomocou ktorej projektanti ľahko nakonfigurujú inteligentnú elektroinštaláciu alebo sa zobrazí prehľadná schéma nameraných hodnôt jednotlivých čidiel vrátane grafu ich vývoja.  

Technodat a Loxone tak predstavili projektantom komplexné riešenie v oblasti automatizácie budov od projekčných prác až po samotnú realizáciu smart elektroinštalácie.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete