Umelá inteligencia vstupuje do konvenčnej výroby – buďte pripravení s DELMIA Apriso

DELMIA 28. 12. 2017

Pýtate sa, prečo zavádzať princípy umelej inteligencie do fungujúceho výrobného procesu?

Digitálne algoritmy umelej inteligencie sa dnes už využívajú v týchto segmentoch:

Odhad nákupu v e-shopoch

Okrem vlastných zákazníkov využívajú túto technológiu aj e-shopy alebo cenové zrovnávače. Technológia AI dokáže zvýšiť konverziu zákazníkov, teda prinútiť užívateľa, aby naozaj uskutočnil zamýšľaný nákup, eventuálne vykonal doplňujúcu objednávku. E-shopy všetko rozhodovanie o tom, ako optimálne pôsobiť na zákazníkov, prenechajú algoritmom bez pevne daných vstupných pravidiel. Tieto algoritmy si príslušné doporučenia tovaru optimalizujú sami s využitím personalizácie i spracovaním veľkých objemov dát.

Doručovacie algoritmy

Najrevolučnejšiu techniku predstavujú doručovacie algoritmy, ktoré dokážu predpovedať rozhodnutia zákazníkov. Výsledkom je koncept tzv. predvídateľného posielania. Distribučný systém a sieť veľmi presne popíšu vzorce správania sa jednotlivých zákazníkov a predpovedia značku, cenové rozpätie a produkt, ktorý bude nakúpený. Na základe tejto predpovedi sú výrobky prevezené do najbližšieho distribučného centra ešte predtým, než je objednávka vôbec odoslaná. Tento prístup funguje najlepšie v kombinácii s produktmi každodennej spotreby.

Bankovníctvo

Podľa štúdie Accenture Banking Technology Vision 2017 sa bankári domnievajú, že umelá inteligencia prinesie predovšetkým zmenu spôsobu, akým banky zhromažďujú informácie a komunikujú so zákazníkmi. 78 % respondentov prieskumu súdia, že AI umožní vytvorenie jednoduchších užívateľských rozhraní pre zákazníkov. 79 % respondentov tvrdí, že AI prinesie zmenu spôsobu, akým banky zhromažďujú informácie o zákazníkoch, a 76 % sa domnieva, že do troch rokov banky zavedú AI ako metódu prvej voľby pri interakcii so zákazníkmi. Umelá inteligencia teda vo všeobecnosti odpovedá za funkcie v systémoch už dávno prítomné.

Poisťovníctvo

Rovnako popis situácie v poisťovníctve vychádza z analýzy Accenture. Umelá inteligencia má podľa tejto štúdie potenciál k transformácii poisťovníctva od jednoduchého hodnotenia rizik založeného na predchádzajúcich skúsenostiach. Na trh vstupujú nové technologické firmy, start-upy, ktoré na trh vnášajú moderné technológie; obdobou subsektoru fintech je insurtech. Umelá inteligencia by mala predovšetkým zvýšiť možnosti personalizácie (teda opäž ide o službu zákazníkom ako v prípade bankovníctva) a ďalej umožniť hodnotenie rizík v reálnom čase.

Priemyselná výroba

Príkladom dodávateľa technológie pre "klasický" priemysel je český start-up Neuron Soundware. Dodáva predovšetkým riešenie pre strojárstvo a mieni rozšíriť okruh zákazníkov a partnerov i o letecký (Airbus Inovation Lab), železničný a automobilový priemysel. Firma vyvinula technológiu, ktorá na základe zvukov zo strojov v ťažkom priemysle dokáže určiť ich poruchu. V priebehu času sa metódou strojového učenia naučí rozpoznávať mechanické problémy spojené s určitými zvukmi a odhadnúť tak pravdepodobnosť, že je so strojom niečo v neporiadku. Priamo do strojov sa inštalujú príslušné senzory i audiosoftware. Technológia je založená na hlbokých neurónových sieťach a spracovává i frekvencie, ktoré sú pre ľudské ucho nepočuteľné. Vďaka inštalácie priamo do stroja funguje i v prostredí, kde zvuky vydává mnoho strojov vedľa seba a ľudskí operátori by sa vôbec neuplatnili.

Súčasťou AI sú samoučiace sa algoritmy (najčastejšie realizované softwarovou neurónovou sieťou) s prístupom do veledát (big data). Tento koncept má oproti človeku skoro nekonečne väčšiu rozlišovaciu schopnosť a dokáže upozorniť i na nuansu, ktorá je inak úplne zašumená ostatnými vnemy ľudského operátora.

Zavedením umelej inteligencie do výroby firma získava tieto výhody:

  • Predchádzanie poškodenia strojov
  • Upozornenie operátorov na riziká, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti nastať, pokiaľ nedôjde k akcii
  • Výmenu prevozných dát medzi strojmi, bez prítomnosti ľudského operátora (IoT)
  • Automatickú relokáciu materiálu v medziskladoch
  • Automatické objednávanie a naskladnenie priebežného materiálu
  • Automatické vyhodnotenie výstupnej kvality

K realizácii zámeru digitálnej transformácie konvenčnej výroby a prechodu na AI Priemysel 4.0 je potrebné predovšetkým:

  • Chuť managementu ku zmene
  • Stroje integrovatelné na IoT
  • Výrobný software s podporou AI
  • Vhodné dotačné financovanie projektu

S moderným riešením riadenia výroby Priemyslu 4.0 prichádza Dassault Systemes a jeho nový systém z rodiny MOM (Manufacturing Operation Management).

DELMIA Apriso je integrovaný modul celopodnikovej platformy 3DEXPERIENCE určený pre chytré riadenie rozsiahlych výrobných procesov.

V rámci organizácie spája dáta z kľúčových procesov riadenia výroby, kvality, skladov, údržby a riadenia zdrojov a prepája informácie a znalosti naprieč organizačnými celkami. Dochádza ako k vertikálnemu, tak k horizontálnemu prepojeniu procesov. Predovšetkým vďaka tomu je riešenie DELMIA Apriso na trhu úspešné.

Zistite viac o riešení DELMIA Apriso

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete