Webinár: Ako s pomocou CATIA rozvinúť plošnú geometriu?

semináře 29. 07. 2020

Celý rad konštrukčných celkov sa navrhuje okrem iného s pomocou plechových dielov.

Pozývame Vás na webinár, kde sa zameriame na prácu s týmito dielmi v prostredí CATIA. Uvidíte nielen prácu s priamkovými (rozvinutelnými) plochami (Sheet Metal), ale aj rozviny všeobecných plôch (Developed Shapes), ktoré môžu mať široké uplatnenie - napríklad pre tvorbu nástrihových plánov.


Agenda webinára:

  • rozvinutie priamkovej plochy bez deformácie
  • rozvinutie všeobecnej plochy s deformáciou
  • nabaľovanie drôtovej geometrie z roviny na plochu
  • rozbaľovanie drôtovej geometrie z plochy do roviny
  • tvorba a rozvinutie dielu v module Sheet Metal
  • rozvinutie dielu, ktorý nebol predtým vytvorený v module Sheet Metal

Technicky zameraný webinár je určený pre konštruktérov a pracovníkov vývoja. Ukážky budú v prostredí CATIA na platforme 3DEXPERIENCE.

  • žiadne cestovanie, aj napriek tomu interakcia s prednášajúcim a predovšetkým informácie podložené dlhoročným know-how
  • stačí mať k dispozícii prístup na internet a VoIP (prípadne telefónne spojenie)
  • predpokladaný čas trvania 30 minút,  účasť zdarma

Termín webinára: 6. 8. 2020 o 10.00 hod

Napíšte si o záznam z webináre


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete