Webinár: Ako využiť 3D dáta pre technickú prípravu výroby

04. 10. 2023

Koľko práce vám zaberie tvorba 3D dát? Prečo ich nevyužiť aj v technológii?

Pozývame vás na webinár, kde si ukážeme:

  • k čomu slúži výrobný kusovník a prečo je dobré s ním pracovať, 
  • ako využiť produktové 3D dáta naplno aj mimo konštrukcie, 
  • ako odladiť výrobné a montážne procesy ešte pred vznikom fyzického dielu a nákladnou úpravou výrobných priestorov, 
  • ako jednoducho zohľadniť prípadné konštrukčné zmeny, 
  • ako zjednodušiť tvorbu technologických postupov, 
  • ako sa školí vo virtuálnej realite obsluha strojov
  • a veľa ďalšieho. 

Platforma 3DEXPERIENCE pomáha posúvať firmy za hranice digitalizácie aj v oblastiach tzv. technickej prípravy výroby. 3DEXPERIENCE Equipment Virtual Build je inovatívny prístup k inžinieringu výrobných a montážnych procesov v ľubovoľnom odvetví.

Tešíme sa na vašu účasť. 

Termín 20. 10. 2023 o 10:00 hodine

Predpokladaný čas trvania 45 minút, účasť zdarma. 

CHCEM SA REGISTROVAŤ

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete