Využitie 3DEXPERIENCE na cloude pri spracovaní objednávky

Predstavujeme Vám, akým spôsobom spolupracuje obchodník s technickým úsekom pri spracovaní objednávky výroby plastového dielu. Podobne môže pracovať napríklad projektový manažér. 

 • Obchodník obdrží 3D model, ktorý načíta do platformy 3DEXPERIENCE.
 • Začne preverovať ich vyrobiteľnosť, termíny a cenu pre zákazníka.
 • Založí diskusnú skupinu ohľadne objednávky.
 • Analyzuje objednávkové dáta a porovná rozdiely oproti pôvodnej zákázke. 
 • Vycestuje k zákazníkovi prezentovať mu osobne aktuálny stav ponuky a prípadne si zaistiť doplňujúce informácie. 
 • Analytické nástroje platformy 3DEXPERIENCE umožnia graficky prehľadne porovnať zmeny voči pôvodnému návrhu. 
 • Zodpovedné osoby tak budú mať dáta okamžite dostupné  a môžu o to rýchlejšie ponuku, či zákazku realizovať.  

Zákazník ocenil, že má dodávateľa, ktorý je schopný na požiadavky pružne reagovať, ohľadom zákazky profesionálne komunikovať, aby eliminovali možné chyby a nedorozumenia.

 

Video

 

Prínosy

 • Rýchlejšia reakcia na objednávku
 • Presnejšie vypracovanie ponúk
 • Viac ponúk v kratšom čase
 • Okamžitá notifikácia  
 • Okamžitý prístup ku kapacitám technického tímu
 • Diskusia nad natívnou 3D geometriou pre lepšie zdieľanie technických informácií

= viac zarobených peňazí pre firmu i obchodníka

= viac spokojných zákazníkov

= stabilizácia procesov spoločnosti

= dôveryhodný dodávateľ

 

Kľúčové funkcie

 • Importovanie dát

  Môžeme importovať dáta vo formáte 3Dxml a SolidWorks. S rozšírením o licence STS a DIG môže užívateľ importovať dáta vo formáte STEP a IGES.

 • Prehiadanie dát v 3D

  Táto rola umožňuje zobraziť ľubovolné dáta, ktoré boli naimportované do platformy 3DEXPERIENCE. Užívateľ môže tvoriť rezy, merať a porovnávať jednotlivé diely i zostavy a vykonané zmeny ukladať. U zostáv je naviac možné polohovať jednotlivé diely.

 • Meranie

  Meranie dát je zhodné s CATIA 3DEXPERIENCE. Okrem klasického merania uhlov, obsahov, objemov a dĺžok, môže užívateľ námery reťaziť. Ľahko môže takto skontrolovať napríklad dĺžku orezu alebo zloženú plochu.

 • Porovnanie geometrie

  Táto funkcia umožňuje porovnať dve ľubovolné geometrie v jednom okne a farebne vyznačí zmeny. Výsledok potom môže uložiť a neskôr sa k nemu vrátiť.

 • Poznámkovanie

  Poznámkovanie, alebo tiež Redmarking, je veľmi užitočná funkcia. Dáva uživateľovi možnosť vytvárať snímky, ktoré obsahujú odlišné kóty, poznámky, farebné zobrazenie a zobrazené geometrie v jednom modeli/zostave. Jedná sa o veľmi užitočný nástroj pre kontrolu a zachovanie dôležitých informácií.

 • Riadená diskusia nad 3D dátami

  Pod pojmom diskusia sa rozumie sofistikovaná komunikácia vnútri komunít. Tu môžu užívatelia tvoriť jednotlivé príspevky, dotazy a nápady, reagovať na všetky príspevky, doplňovať videá, obrázky a modely. Celý obsah spravuje správca komunity, ktorý zároveň určuje úroveň oprávnenia pre zobrazenie diskusií a komunít.

 • Cloudové riešenie

  Tento prístup zahŕňa výhody cloudového riešenia. Nie je potrebný lokálny server a dáta sú prístupné odkiaľ koľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Importované dáta a diskusie sú ihneď prístupné ďalším užívateľom a je tak zaistená rýchla informovanosť.

Mám zájem o více informací o 3DEXPERIENCE NA CLOUDU při zpracování poptávky


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete