Elbas

Výrobca káblových zväzkov, návrh a vývoj elektroinštalácie vozidiel a strojov, montáž palubných a prístrojových dosiek a rozvádzačov.

Prínosy

  • Jediné riešenie pre spracovanie projektovej, výrobnej a servisnej dokumentácie káblových zväzkov, vrátane výstupných dokumentov.


  • Využitie novo prispôsobených funkcií Engineering Base pre zrýchlenie a zefektívnenie tvorby dokumentácie káblových zväzkov.


  • Využitie platformy Engineering Base v rámci vnútrofiremných IT aplikácií a SW pre podporu výroby (strihacie, popisovacie zariadenia, atď.).


Sociálne siete