Konštrukta TireTech

Výrobca zariadení pre výrobu pneumatík (vytlačovacie a rezacie linky) a špeciálnych zariadení pre likvidáciu munície s predajnými aktivitami a zákaznícku bázu po celom svete.

ÚZKE MIESTA
  • nejednotné 3D CAD prostredie
  • PDM systém integrovaný len na jeden 3D CAD systém
  • absencia paralelného riadenia projektov a plánovania ľudských zdrojov
DOPADY
  • kapacitné disproporcie = oneskorovanie projektov
  • mnoho neefektívnych administratívnych činností
  • tlačenie všetkej dokumentácie = náklady, časové oneskorenie,
  • neaktuálnosť dát

Řiešenie

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje v spoločnosti KONŠTRUKTA TireTech všetky aspekty biznisu integrovanými nástrojmi pre obchod a marketing, riadenie projektu, vývoj, návrh, vizualizácia a simulácia výrobku, technickou prípravou jeho výroby, vlastnú výrobu, montáž a údržbu, teda po celú dobu životného cyklu výrobku.

Prínosy

  • KONŠTRUKTA-TireTech zjednotila používané 3D nástroje do jedinej 3DEXPERIENCE platformy a do 3D aplikácie CATIA V6.


  • Všetci pracovníci participujúci na obchodnom procese pristupujú k údajom cez 3DEXPERIENCE platformu, všetky projekty sú riadené v rámci 3DEXPERIENCE platformy.


  • Všetci pracovníci participujúci na hlavnom obchodnom procese, subdodávatelia i zákazníci môžu komunikovať nad 3D dátami.„Z rôznych alternatív sa nám javilo ako optimálne pristúpiť ku kombinácii systémov CATIA a ENOVIA V6.“

Ing. Jozef Santačlen predstavenstva KONŠTRUKTA TireTech, a.s.„V súčasnej dobe KONŠTRUKTA používa skoro 100 licencií 3DEXPERIENCE platformy V6 pre oddelenie konštrukcie, obchodu, výroby, servisu a pre projektových manažérov.“

Petr Opršalvedúcí projektu


Ozvěte se nám

Máme čtvrt století zkušeností s řešeními, která našim zákazníkům usnadňují práci. Umíme jim naslouchat a vyjít vstříc maximu jejich požadavkům. Protože jsou nároční, pomáhají nám držet se na špici v oboru a poskytovat služby na světové úrovni. Můžete mezi ně patřit i vy.

Jaroslav IvaškaObchodný riaditeľ

+421 32 6517 005

jaroslav.ivaska@technodat.eu

Sociálne siete