LEONI Slovakia

LEONI Slovakia patrí do konzorcia firiem známych pod obchodnou značkou LEONI, čo je svetový líder v oblasti elektroinštalácií. Na Slovensku sa spoločnosť LEONI zaoberá vývojom a návrhom elektroinštalácie pre mnohé z popredných svetových značiek osobných a nákladných vozidiel. Inžinierske centrum LEONI na Slovensku zabezpečuje pre svojich zákazníkov nielen návrh elektroinštalácie, ale aj vývoj a výrobu súvisiacich komponentov a rieši tak kompletne dodávku na mieru podľa potrieb zákazníka.

Prínosy

  • Rýchla podpora a dodanie 3D nástrojov, na tvorbu a kontrolu kvality káblových zväzkov a komponentov pre automobilový priemysel.


  • Využitie školiacich skúseností spoločnosti Technodat podporilo rýchly rozvoj kvalifikácie konštrukčného tímu inžinierskeho centra LEONI v Trenčíne a Ilave.


  • Schopnosť spoločnosti Technodat rýchlo reagovať na požiadavky a možnosť sa oprieť o skúsenosti odborníkov nie len v oblasti konštrukcie.„Technodat je pre nás významný a spoľahlivý partner v oblasti dodávania produktových riešení Dassault Systèmes pre 3D návrhy káblových zväzkov v Automotive (Catia V5). Aj vďaka podpore pri vzdelávaní našich zamestnancov mohli naše inžinierske kapacity porásť viac ako štvornásobne počas 3 rokov.“

Milan Sykavedúci inžinierskeho centra v Ilave


Sociálne siete