Škoda Transportation

Skupina firiem ŠKODA TRANSPORTATION je najväčší výrobca vlakov, lokomotív, električiek, trolejbusov a vozov metra v strednej a východnej Európe.

ÚZKE MIESTA
  • rozdielne SW nástroje v jednotlivých spoločnostiach
  • chybajúce špeciálne funkcie
  • čiastočne ručná tvorba dokumentácie v grafickom nástroji
DOPADY
  • nemožnosť on-line spolupráce na spoločnom projekte
  • nejednotnosť vzhľadu dokumentácie
  • časová náročnosť a chybovosť
  • náročná aktualizácia dokumentácie pri zmenách

Řiešenie

Nasadenie platformy Engineering Base v oddelení konštrukcie a projekcie. Customizácia prostredia Engineering Base s rozšírením funkcionalít odpovedajúcich metodike a požiadavkam zákazníka.

Prínosy

  • Využitie novo prispôsobených funkcií Engineering Base pre zrýchlenie a zefektívnenie tvorby dokumentácie koľajových vozidiel


  • Nový spôsob spracovania projekčných a výrobných dokumentácii koľajových vozidiel a výstupných dokumentov v jednom riešení pre rôzne oddelenie


  • Nasadenie špeciálnych systémových funkcií pre zjednodušenie a zrýchlenie tvorby a kontroly dokumentácie


Ozvěte se nám

Máme čtvrt století zkušeností s řešeními, která našim zákazníkům usnadňují práci. Umíme jim naslouchat a vyjít vstříc maximu jejich požadavkům. Protože jsou nároční, pomáhají nám držet se na špici v oboru a poskytovat služby na světové úrovni. Můžete mezi ně patřit i vy.

Pavel BudovičManažer obchodu

+420 603 583 722

pavel.budovic@technodat.cz

Sociálne siete