Tatra Trucks

Výrobca ťažkých nákladných off-road vozidiel a automobilov pre kombinovanú prepravu terén-cesta

ÚZKE MIESTA
  • ručné výpočty diaľok a zostavovanie kusovníkov
  • absencie interface na podnikový systém
  • rozdielna dokumentácia od jednotlivých konštruktérov
DOPADY
  • chyby v kusovníkoch
  • časová náročnosť tvorby výrobnej dokumentácie
  • nejednotná dokumentácia

Prínosy

  • Nový spôsob spracovania výrobnej dokumentácie káblových zväzkov, servisná dokumentácia a výstupných dokumentov v jednom riešení


  • Využitie novo vytvoreného rozhrania medzi stavajúcim systémom pre plánovanie výroby a Engineering Base


  • Využitie novo prispôsobených funkcií Engineering Base pre zrýchlenie a zefektívnenie tvorby dokumentácie káblových zväzkov


Sociálne siete