DELMIA

DELMIA | podporuje Priemysel 4.0

 

Rýchla navigácia

 1. NC obrábanie
 2. Plánovanie procesu výroby
 3. Robotizácia

DELMIA je popredné svetové riešenie pre technológiu a výrobu, ktoré je založené na inovácii. Vďaka robustnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti sa ENOVIA radí k najvyspelejším PLM systémom na trhu.

 

NC obrábanie

DELMIA Manufacturing umožňuje programovanie pokročilých obrábacích stratégií:

 • prizmatické frézovanie a vyvrtávanie
 • 3-osé frézovanie s možnosťou indexácie 4 a 5 osi
 • kontinuálne 5-osé frézovanie
 • sústruženie
 • viacosové sústružnícko-frézovacie operácie

Plánovanie procesu výroby

DELMIA umožňuje firmám zapojiť technologické a výrobné procesy do jednotného PLM systému. Vďaka ucelenému riešeniu je potom možné zavčas zistiť chyby pri výrobe a rýchlo inicializovať zmenové konanie v rámci jednotnej platformy a zefektívniť tak spoluprácu medzi konštrukciou a výrobou pri súčasnom urýchlení rozbehu novej výroby. DELMIA pomáha v nasledujúcich oblastiach:

 • Plánovanie výrobnej linky
 • Schematická reprezentácia výrobného systému
 • Definícia operačných časov, inštrukcií atď.
 • 3D vizualizácia montážneho postupu
 • Analýza - kontrola použitia všetkých súčastí
 • Optimalizácia výrobného kusovníku
 • Tvorba/import a vizualizácia výrobného postupu
 • Kontrola montážnych operácií
 • Tvorba výrobnej dokumentácie

Robotizácia

DELMIA Robotics umožňuje programovanie pohybov robotov:

 • bežná manipulácia
 • oblúkové zváranie
 • bodové zváranie

 

 

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete