ENOVIA

ENOVIA I podporuje firemnú spoluprácu

 

ENOVIA je popredné svetové riešenie pre firemnú spoluprácu, ktorá podporuje inováciu. Vďaka robustnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti sa ENOVIA radí k najvyspelejším PLM systémom na trhu.

Rýchla navigácia

  1. Firemná spolupráca
  2. Zabezpečenie know-how
  3. Správa konštrukčnej dokumentácie
  4. Plánovanie produktového portfólia
  5. Riadenie kvality
  6. Riadenie kusovníkov a ich variantov

 

Firemná spolupráca

ENOVIA umožňuje zabezpečenú spoluprácu v reálnom čase. Prepája pracovníkov v rámci firmy a ich pobočiek a pomáha v riadenej komunikácii so zákazníkmi a dodávateľmi. Všetci tak môžu nájsť, zdieľať, skontrolovať alebo reportovať informácie o produkte. Všetky dokumenty majú svoj vlastný životný cyklus a sú pomocou workflow naviazané na firemné procesy.

Zabezpečenie know-how

ENOVIA umožní firmám získať jednotný a zabezpečený zdroj informácií, ktorý zaručí, že sa vždy pracuje s aktuálnymi dátami. Pracovníci majú lepší prístup k firemnému know-how a dokážu ho tak zúročiť pri ďalších projektoch a to aj vtedy, ak na nich predtým nepracovali.

Správa konštrukčnej dokumentácie

ENOVIA slúži ako PDM / PLM systém, ktorý vie spravovať 3D konštrukčné dáta všetkých bežne používaných CAD systémov vrátane ich dátovej integrácie. Konštrukčné dáta je tak možné dať do viacerých variant, bezpečne ukladať, zdieľať a riadiť pomocou ich životného cyklu.

Plánovanie produktového portfólia

ENOVIA zvláda plné paralelné projektové riadenie vo väzbe na riadenie produktového portfólia. Inovácie produktových radov sú teda prehľadné, plánované a riadené. Všetka dokumentácia je zviazaná priamo s projektmi a konkrétnymi úlohami, vďaka čomu už nie je potreba prehľadávať projektovú dokumentáciu. Štandardom je riadenie rizík a nákladov projektov rovnako tak ako plánovanie ľudských kapacít.

Riadenie kvality

ENOVIA štandardizuje firemné procesy. Vďaka ich presnej definície je zaručený postup, ktorý vedie k výslednému produktu o kvalite podľa požiadaviek zákazníka. Všetky nezhody sú zaznamenané a následne riadne napravené. Samozrejmosťou je podpora metód Quality Functional Deployment (QFD) a Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

Riadenie kusovníkov a ich variantov

ENOVIA umožňuje efektívne riadiť konštrukčné aj výrobné kusovníky. Podporuje plnohodnotné zmenové konanie: požiadavku na zmenu (CR), príkaz na zmenu (CO) a zmenové akcie (CA). V dnešnej dobe sú stále komplexnejšie výrobky, kde je nevyhnutné riadiť varianty kusovníkov a mať nástroj pre ich rýchlu konfiguráciu, ktorý je teraz súčasťou systému ENOVIA.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete