EXALEAD

EXALEAD | celopodnikový vyhľadávač

 

Rýchla navigácia

 1. EXALEAD OnePart

Exalead pomáha vyriešiť veľké dáta (Big Data) vo firme. Umožňuje rýchle vyhľadanie dokumentácie alebo dielov na základe 3D tvarovej podobnosti. Exalead prehľadá všetky meta-dáta, vďaka ktorým je potom možné výsledky triediť a čo najrýchlejšie nájsť požadovanú informáciu. To vedie k značným časovým úsporám.

 

EXALEAD OnePart

Celopodnikový vyhľadávač na základe 3D tvarovej podobnosti. Jednoduchý prístup prostredníctvom prehliadača a jednoduchá inštalácia firmám rýchlo umožní vyťažiť predchádzajuce know-how.

 • Vyhľadávanie na základe 3D podobností
 • Podpora multi-CAD formátu
 • Použitie vlastných štítkov
 • Prehľadné zobrazenie a vyčíslenie duplicít
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Intuitívne  vyhľadávanie v meta-dátach i v tele (obsahu) dokumentu

 

Veľmi rýchla návratnosť investície do Exalead OnePart vďaka:

 • zníženiu neproduktívnych časov u kvalifikovanej pracovnej sily
 • zníženiu nákladov na konštrukciu a výrobu
 • eliminácie priemyselných rizík – použitie overeného riešenia
 • skráteniu času potrebného k dodaniu na trh – opätovné použitie je rýchlejšie

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete