Makrá a utility

MAKRÁ A UTILITY

Dnes sa denne sa pri práci stretávame s úlohami, ktoré sa stále opakujú a zaberajú nám veľa času. Práve preto sme navrhli a vyvinuli makrá, ktoré tieto činnosti urobia za Vás. Používanie makier zvyšuje efektivitu práce, eliminuje chyby a pomáha znižovať náklady.

Čo sú makrá?

Pod pojmom makro si môžeme predstaviť jednoduchú jednoúčelovú aplikáciu, ktorá dopĺňa, rozširuje a automatizuje základnú funkcionalitu systému. V našom poňatí sú makrá skôr utilitami, jednoúčelovými aplikáciami, ktoré sa snažia okrem samotnej funkčnosti priniesť užívateľovi komfort a užívateľskú prívetivosť, na ktorú sú zvyknutí z bežných aplikácií Windows. Preto makrá vyvíjame na platforme .NET, ktorá nám tieto rozšírenia umožňuje implementovať.

Prečo je dobré využívat makrá?

S pomocou makier je možné výrazne ušetriť čas a eliminovať chyby, čo pomáha znižovať náklady a zvyšovať produktivitu. Makrá automatizujú rutinné úlohy a dávajú pracovníkom väčší časový priestor k tvorivej činnosti.

Aké makrá ponúkame?

V našom portfóliu nájdete hotové makrá, ktoré reagujú na časté požiadavky našich zákazníkov a riešia opakujúce sa úlohy. Tieto makrá sú uplatniteľné okamžite, alebo pre konfiguráciu pomocou konfiguračných súborov. Aktuálny katalóg makier si môžete stiahnuť tu.

Potrebujete vlastné makrá?

Máte špecifickú činnosť, ktorú potrebujete zautomatizovať, a žiadne z makier v katalógu túto oblasť nerieši? Páči sa vám makro z katalógu, ale potrebovali by ste pozmeniť alebo rozšíriť jeho funkčnosť podľa potrieb Vašej firmy? Povedzte nám, čo má Vaše makro vedieť a ako sa má ovládať. Naši odborníci vykonajú analýzu, ktorá ukáže, či sú Vaše požiadavky splniteľné. Následne makro vytvoríme, spoločne s Vami otestujeme a nasadíme.

Potrebujete makrá ďalej rozvíjať?

Aj s tým počítame. Dostanete od nás nielen odladené a funkčné makro, ale aj technickú podporu na dohodnuté obdobie a možnosť ďalej makro vylepšovať a rozvíjať podľa Vašich požiadaviek.

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete