3D PLM | CATIA Starter

 

CATIA Starter je produkt firmy Technodat a primárne slúži k spúšťaniu aplikácie CATIA V5 alebo ENOVIA DMU a možnosti výberu z viac licencií a nastavenia prostredia (OEM).

Grafické rozhranie CATIA Starter ponúka tieto možnosti:

  • grafický interface pre spustenie CATIA V5 a ENOVIA DMU v konsolidovanom prostredí
  • centrálna správa jednotlivých OEM prostredí - typické nastavenie, štandardy, katalógy - aplikácie a spoločné nastavenia sú uložené na serveri na jednom mieste
  • spustením z jednoho miesta, je zaistená vždy správna konfigurácia CATIA V5 / ENOVIA DMU pre dané prostredie
  • jednoduché resetovanie nastavenia CATSettings
  • jednoduchý výber licencie a prehľad, ktorá licencia je voľná
  • zobrazenie užívateľov, ktorí licenciu v daný moment využívajú
  • jednoduchá konfigurácia len editácie *.xml súboru
  • možnosť definovať ďalšie spúštiace tlačítka pre iné aplikácie
  • možnosť spracovania štatistiky využívania jednotlivých licencií (funkcia nie je súčasťou základného balíčku)

CATIA Starter - prostředí

CATIA Starter - výpis licencí


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.