3D PLM | certifikovaný hardware

 

Cieľom certifikačného procesu spoločnosti Dassault Systèmes je zaistiť spoľahlivú prevádzku softwaru Dassault Systèmes na overených pracovných staniciach.

Certifikácia spoločnosti Dassault Systèmes sa vzťahuje na:

  • 3DEXPERIENCE platforma : CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA
  • V5 platforma : CATIA, DELMIA, ENOVIA DMU

Aktuálne informácie nájdete na stránkách spoločnosti Dassault Systèmes.


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.