3D PLM | kontakt

Zákazníci 3D PLM riešenia Dassault Systèmes (produkty 3DEXPERIENCE, CATIA, ENOVIA, DELMIA, Composer a ďalšie), ktorí majú uzatvorenú zmluvu o technickej podpore, majú uživateľskú podporu zadarmo.

 

Zákazníci so zmluvou o technickej a servisnej podpore:

  • Majú právo využiť najrýchlejší kontakt s technickou podporou pomocou nášho interného nástroja „HELPDESK“. Tu je potrebné jednoduchým spôsobom vybrať, pre aký systém bude požadovaná podpora a stručne popísať problém. Vaša požiadavka bude automaticky presmerovaná na operátora, ktorý následne zabezpečí kvalifikovanú podporu. Požiadavky od zákazníkov, zadané prostredníctvom systému HELPDESK,majú najvyššiu prioritu a budú riešené bez akýchkoľvek ďalších administratívnych úkonov. V systéme HELPDESK bude možné nájsť zodpovednú osobu k danej požiadavke a sledovať komunikáciu počas celej doby riešenia.
  • Prihlasovacie údaje do systému HELPDESK sú neoddeliteľnou súčasťou nových zmlúv o technickej a servisnej podpore. V prípade, že ste zákazníkom so starým typom zmluvy, budú Vám prihlasovacie údaje poslané mailom.

Zákazníci bez zmluvy o technickej a servisnej podpore:

  • Pre žiadosť o technickú podporu treba použiť telefonickú linku +421 32 6517 090 prípadne kontaktný mail support@technodat.eu. Cieľom tohto typu kontaktu je čo najpresnejšie zaznamenať Vašu požiadavku. Následne bude Vaša požiadavka posunutá  na oddelenie podpory, kde bude analyzovaná z hľadiska úplnosti a časovej náročnosti. V prípade predpokladu telefonickej podpory dlhšej ako 15 min, nutnosti osobnej návštevy alebo podpory cez vzdialenú plochu, Vám bude poslaná ponuka s obchodnými podmienkami pre ďalší postup. Riešenie požiadavky bude nasledovať až po odsúhlasení spôsobu realizácie a obchodných podmienok.
  • Technická a servisná podpora bude dostupná v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00.

Požiadavka na zmenu licenčných kľúčov, nové inštalačné médiá alebo servisné balíčky na softvér zakúpený od našej spoločnosti je klasifikovaná ako podpora v rámci ALC poplatkov a uvedené zmeny sa jej netýkajú.

 

Uvedené zmeny majú za cieľ zabezpečiť zjednodušenie komunikácie a  rýchlu dostupnosť podpory.

V prípade záujmu o informácie ohľadom podmienok servisnej a technickej podpory kontaktujte prosím našich obchodných zástupcov.

 


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.