Elektro a MaR | ELCAD/AUCOPLAN - programové skripty

Technici firmy TECHNODAT připravují pro zákazníky a vlastní potřebu podpůrné programové skripty, která slouží pro rozšíření existujících funkcí systému ELCAD/AUCOPLAN. Níže je uveden seznam volně dostupných maker v rámci servisní podpory, které můžete využít pro usnadnění a urychlení procesu tvorby a kontroly Vaší dokumentace.

Seznam a popis skriptů

TDE_ComStrip

Skript zjišťuje zda svorkovnice definované v dávkách jsou obsaženy v projektu.

TDE_EdBatch

Skript umožňuje změnit hodnoty dávek jejich přímou editací.

TDE_FrmDate

Skript umožňuje globální změnu datumu v položkách Kontroloval a Zpracoval.

TDE_RevChan

Skript umožňuje změnit údaje již vytvořených revizí.

TDE_SymName

Skript vypíše seznam všech použití zvoleného symbolu v projektu.

Přístup pro registrované uživatele

Makra jsou dostupná na stránkách servisní podpory společnosti TECHNODAT. Přístupové údaje (uživatel a heslo) naleznete ve své servisní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytnutí software mezi Vámi a společností TECHNODAT. V případě že nemáte uvedená data k dispozici, tak kontaktujte oprávněnou osobu ve Vaší firmě. 

Vstup pro uživatele: Datový portál


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.