Využitie 3DEXPERIENCE na cloude pri komunikácii s výrobou

Predstavujeme Vám, akým spôsobom technológ vytvorí program pre frézovanie na základe 3D modelu z konštrukcie. 3D model bol navrhnutý v CATIA V5 a uložený do cloudového riešenia 3DEXPERIENCE.

 • Technológ si otvorí dáta z Cloudu do CATIA V5.
 • Počas tvorby simulácie obrábania narazí na problém - potrebuje si overiť možnú dĺžku vysunutia nástroja, aby predišiel kolíznemu stavu. Aby nemusel chodiť na dielňu, využije možnosti Cloudu a začne priamo komunikovať s výrobným oddelením.
 • Pomocou aplikácie Design Review do 3D modelu označí kritické miesta a vytvorí všetky dôležité poznámky.
 • Cez komunikačný nástroj platformy 3D Swym kontaktuje pracovníka na dielni.
 • Technológ zadá novú požiadavku a systém upozorní pracovníka dielne. Otvorí si dáta a analyzuje problém, pritom má k dispozícii 3D model s popisom od technológa. Priamo na ňom môže zmerať a skontrolovať či maximálna hodnota vysunutia nástroja je pre konkrétny prípad dostatočná a odpoveď pošle späť technológovi.
 • Technológ na základe získaných informácií z výroby upraví podmienky simulácie a dokončí program. 
 • Celá komunikácia zostáva zachovaná v systéme a neskôr môže slúžiť aj ako pomôcka pre pracovníka na dielni.
 • V prípade potreby môže pracovník výroby znovu otvoriť model a môže v ňom merať, robiť rezy a tvoriť vlastné poznámky dôležité pre výrobu.

Video

 

Prínosy

 • Časová úspora
 • Archivovanie diskusie a poznámok 
 • Jednotný zdroj dát 
 • Diskusia nad natívnou 3D geometriou pre lepšie zdieľanie technických informácií

Kľúčové funkcie

Dátové typy 

Je možné pracovať s natívnymi formátmi CATIA V5, V6 a SolidWorks. S rozšírením o licencie STS a DIG môže užívateľ importovať dáta vo formáte STEP a IGES. 

Riadená diskusia nad 3D dátami 

Technológ a pracovník na dielni si dokáže rýchlo vykomunikovať potrebné informácie, ktoré sa ťažko riešia bez 3D vizualizácie. Vďaka rýchlému zdieľaniu spoznámkovaniu 3D modelov, je komunikácia omnoho jednoduchšia. Diskusia sa môže viesť pomocou riadených správ vnútri platformy. 

Prehliadanie a analyzovanie 3D modelov

Technológ a pracovník na dielni môžu prehliadať a manipulovať s 3D modelom. Môžu tvoriť rezy, merať a namerané hodnoty vynášať v podobe kót. Všetky vytvorené zmeny môžu ukladať. Pri zostavách je navyše možnosť polohovať jednotlivé diely. 

Exaktné meranie 3D geometrie 

Meranie dát je zhodné s CATIA 3DEXPERIENCE. Je možné merať dĺžky, vzdialenosti, uhly, obsahy, objemy atď. Je tak možné napríklad skontrolovať dĺžku vysunutia nástroja, aby nedošlo ku kolízii s obrobkom, ako je ukázané vo videu. 

Tvorba poznámok (texty, značky, ...) 

Pre ľahšiu komunikáciu možno priamo do 3D modelu tvoriť textové poznámky alebo označovať konkrétne miesta pomocou značiek ako sú šípky, kruhové označenie a pod. Je možné tvoriť tzv. snímky s rôznymi poznámkami. 

Cloudové riešenie 

Tento prístup zahŕňa výhody cloudového riešenia. Stačí mať len pripojenie na internet a dáta sú dostupné z akéhokoľvek zariadenia. 

Chci využít 3DEXPERIENCE na cloudu při komunikaci s výrobou


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Sociálne siete