Mentoring

školení 08. 10. 2020

Využite služby v oblasti mentoringu od TECHNODATU. Výskumy ukazujú, že mentoring má priamy vplyv na motiváciu a spokojnosť pracovníkov. Jedná sa o jednu z najúčinnejších foriem rozvoja, ktorá je zároveň finančne veľmi nenáročná.

Naši špecialisti pôsobia u zákazníka ako analytici, tvorcovia metodiky a sprievodcovia pri nasadení nových postupov, vedúcich k zefektívneniu práce vývojových tímov.
•    Ste nespokojní s niektorými vnútrofiremnými procesmi?
•    Máte problémy v komunikácii medzi konštrukciou, technológiou a výrobou?
•    Sú Vaše pracovné postupy a procesy neefektívne a časovo náročné?


Ponúkame detailnú analýzu  pracovných postupov, procesov a komunikácie vo vnútri firmy. Výsledky analýzy odhalia príčiny týchto problémov. Definujeme slabé miesta, neefektívne postupy a navrhneme riešenie pre ich odstránenie.

Viac infomácií >>>  Mentoring
 

ĎALŠIE SPRÁVY ZO SEKCIE: NOVINKY A ČLÁNKY

Sociálne siete