Dekona

Významný dodávateľ komplexných technologických predovšetkým upínacích zariadení (zváranie, opracovanie, montáž, manipulácia a meranie). Pre zefektívnenie procesov sa spoločnosť rozhodla pre 3DEXPERIENCE riešenie Dassault Systèmes. Partnerom rozsiahleho projektu implementácie riešenia na báze 3DEXPERIENCE platformy bol Technodat.

Prínosy

  • Ako jednotná platforma pre efektívne riešenie procesov a zákazníckych projektov bolo vybrané 3DEXPERIENCE riešenie Dassault Systèmes.


  • Všetci pracovníci participujúci na hlavnom obchodnom procese, subdodávatelia aj zákazníci budú komunikovať nad 3D dátami.


  • Exalead OnePart má podporiť vyhľadávanie a dáta mining v konštrukcii a tým znížiť tvorbu nových konštrukčných dielov a geometriu pri vývoji nových zariadení.


Pozrite sa na video

Naše úspěšné projekty

  • Dekona

    Dekona

    Projekt implementace 3DEXPERIENCE platformy ve společnosti Dekona

    Více o projektu

Ozvěte se nám

Máme čtvrt století zkušeností s řešeními, která našim zákazníkům usnadňují práci. Umíme jim naslouchat a vyjít vstříc maximu jejich požadavkům. Protože jsou nároční, pomáhají nám držet se na špici v oboru a poskytovat služby na světové úrovni. Můžete mezi ně patřit i vy.

Aleš KobylíkJednatel

+420 571 894 311

ales.kobylik@technodat.eu

Sociálne siete