ANALÝZY A KONZULTÁCIE

Analýzy a konzultácie

Rýchla navigácia

  1. 3D PLM

Technodat pomáha priemyselným firmám uvádzať PLM stratégiu v realite najmä vďaka konzultačnému a analytickému prístupu. Firmy sú tak vďaka dlhodobej spolupráci s Technodatem schopné lepšie dosiahnuť stanovené ciele vhodným aplikovaním celopodnikovej PLM stratégie. Naším cieľom je neponúkať obyčajné produkty, ale riešenie, ktoré posunie našich zákazníkov vpred.

3D PLM

Pre návrh správneho riešenia vykonávame obchodné a procesné analýzy založené na konzultáciách so skúsenými PLM konzultantmi. Medzi našu hlavnú analýzu sa radí takzvaná BVA (Business Value Assessment).**

  • Jedná sa o analýzu založenú na metodike, ktorá vznikla na akademickej pôde a venuje sa všetkým oblastiam, na ktoré má riadenie životného cyklu (PLM) vplyv. 

  • Tento audit interných procesov je veľmi žiadaný manažmentom firiem, ktoré chcú byť inovatívne a mať konkurenčný náskok. 

  • Pohľad externej firmy je vítaný a často je začiatkom procesných zmien vo vnútri organizácie..

Ukážka výstupu BVA

  • Posúdenie súčasného stavu a výhľad možných zlepšení u jednotlivých procesov

BVA

Kontaktujte nás


Bližšie informácie o tom, ako Vami vyplnené osobné údaje spracovávame nájdete tu.

Související články a aktuality

Sociálne siete